William Blake citáty

William Blake foto

45   1720

William Blake

Datum narození: 28. listopad 1757
Datum úmrtí: 12. srpen 1827

William Blake byl anglický malíř a básník.

Citáty William Blake


„Je každou noc a každý den / Někdo k bídě narozen / Je každý den a každé noci / Někdo zrozen k slasti žhnoucí“

„Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině.“


„Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.“

„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

„Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.“

„Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne.“

„Jediná myšlenka vyplní celý vesmír.“

„Vhoď do řeky toho, kdo má rád vodu.“


„Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.“

„Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

„Orel nikdy neztratil tolik času, jako když se snížil k tomu, aby se učil od vrány.“

„Žádný pták se nevznese příliš vysoko, vznáší-li se na vlastních křídlech.“


„Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.“

„Buď vždy ochoten říci, co si myslíš, a nízký člověk ti půjde z cesty.“

„Vytrvá-li blázen ve svém bláznovství, stane se moudrým.“

„Liška proklíná past, nikoliv sebe.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .