William Shakespeare citáty strana 4

„Ó, mocná lásko, která dokáže změnit zvíře v člověka, stejně jako člověka ve zvíře.“

„Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.“


„Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.“

„Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.“

„Kdo oloupen, se tomu směje, okrádá zloděje; kdo se zbytečně trápí, okrádá sebe.“

„Smím žádat o milost, však těžit z hříchu?“

„Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.“

„Život je jen chodící stín, chudý herec, který se naparuje a trápí na jevišti, aby se o něm v zápětí už neslyšelo; je to příběh vyprávěný idiotem, naplněný zvukem a zuřivostí, jež neznamená nic.“


„Žena je jako citlivé váhy: jen malounko se jí dotkneš, a již je jazýček v pohybu.“

„V srdci lidském je stálý boj dvou nepřátel: zlé vůle a dobroty.“

„Když dívky řeknou ze skromnosti „ne“, přejí si, aby se to chápalo jako „ano“!“

„Muž s jazykem nemá cenu, když jím neoblomí ženu.“


„Jak školák ze školy jde milý k milé, jak do školy pak od ní zasmušile...“

„Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska.“

„Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.“

„Tak ty chceš umřít? A co já, lásko, a co já? Mám trčet na tomhle světě, který bez tebe je zpustlejší než chlív?“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 210 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .