Citáty o cvičení


Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 50
britský komik a režisér 1889 – 1977
„Myšlení, stejně jako hra na housle nebo piano, vyžaduje denní cvičení.“

Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Chůze je nejlepší možné cvičení.“


Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Člověk je nejmírnější a nejbožštější živočich, je-li zjemněn pravým cvičením; pakli žádným nebo klamným, je nejdivočejší ze všech tvorů, jež země rodí.“

 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“

Rod Steiger foto
Rod Steiger 1
herec 1925 – 2002
„Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něho cvičenou opici podle svých představ.“

Mosso 1
1846 – 1910
„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“


Flavius Renatus Vegetius foto
Flavius Renatus Vegetius 3
spisovatel římské říše 400 – 450
„Všeliká umění i všeliká díla každodenním konáním a stálým cvičením prospívají.“

Barbara Ehrenreichová foto
Barbara Ehrenreichová 1
americká spisovatelka a novinářka 1941
„Cvičení je yuppie verze bulimie.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.“

Steven Erikson foto
Steven Erikson 21
kanadský autor fantasy 1959
„Nekromant na cvičení moc nebyl, přesto zůstával štíhlý a mrštný, dokonce byl ve velmi dobré kondici, když musel bojovat při oněch vzácných příležitostech, kdy nezabrala kouzla, podlost, klam či bodnutí do zad.
(Zdraví mrtví)“


„Jméno má dlouhé a pokroucené jako zmije svinutá do klubíčka. Uvedl je na prvním cvičení, ale tak rychle a nezřetelně, že si je nikdo nestačil ani zapsat. Adepti mu říkali „vysoce vážený profesor Pitrim“. Přednášející vynechávali „vysoce váženého“. A mistr i „profesora“.
Zato když neposlouchal, používal se výraz „nekropáprda“. A říkali mu tak adepti i přednášející.“

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.“

 Prótagorás foto
Prótagorás 5
před-sokratovský řecký filozof -486 – -411 př. n. l.
„Vyučování vyžaduje nadání i cvičení.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 18 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .