Citáty o důvěře

Daniela Fischerová foto
Daniela Fischerová 8
česká spisovatelka, dramatička, publicistka a scénáristka 1948
„Opakem skepsenení naivita. Opakem skepse je důvěra v zázrak.“

Lady Gaga foto
Lady Gaga 18
americká zpěvačka a skladatelka 1986
„Důvěra je jako zrcadlo, můžete ho spravit, když je rozbité, ale stále můžete vidět trhliny v poničeném odrazu.“


Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957
„Přítomnost knihovny je v utopiích vzácná. Obecně vzato přistupují utopisté ke knihám s nedůvěrou: jde o objekt soukromého rázu, který izoluje jedince a vzdaluje ho kolektivu, nehledě k tomu, že kniha může čtenáři nasadit do hlavy nepatřičné myšlenky. K čemu jsou nám knihy, žijeme-li v ideálním světě? (Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem )“

Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„Kdo otravuje důvěru, vraždí budoucí pokolení v mateřském těle.“

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893
„Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a děsím se. Bojím se jí jako pasti a toužím po ní jako po ochlazeném nápoji, když mám žízeň. Podléhám jejímu kouzlu a blížím se k ní se strachem, jaký by měl muž podezíraný z toho, že je obratný zloděj. U ní cítím neodůvodnitelné nadšení nad její možnou nevinností a rozumově velmi odůvodnitelnou nedůvěru k neméně pravděpodobné zkaženosti. Cítím, že se stýkám s neobvyklým stvořením, nepodléhajícím přirozeným pravidlům, s vynikajícím nebo ohavným tvorem.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Nedůvěra udržuje vzájemnou vážnost.“

Jean Paul Marat foto
Jean Paul Marat 5
politik a novinář během francouzské revoluce 1743 – 1793
„Aby se čelilo skrytým cestám korupce, je důležité, aby voliči využívali svého práva odvolat poslance, který by trvale zanedbával zájmy vlasti, a žádat potrestání poslance, který by zneužil jejich důvěry.“

Christian Morgenstern foto
Christian Morgenstern 54
německý autor 1871 – 1914
„Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry.“


„Odjakživa jsem hledala sílu a důvěru mimo sebe. Ale ony přicházejí zevnitř. Vždycky tam jsou.“

Wilhelm Von Humboldt foto
Wilhelm Von Humboldt 13
pruský filosof, vládní funkcionář, diplomat a zakladatel ... 1767 – 1835
„Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější.“

Edgar Allan Poe foto
Edgar Allan Poe 25
americký spisovatel 1809 – 1849
„Mám velkou důvěru v blázny; moji přátelé tomu říkají sebevědomí.“

Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Důvěra a láska muší chodit pospolu.“


Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“

Leo Buscaglia foto
Leo Buscaglia 22
motivační řečník, spisovatel 1924 – 1998
„Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.“

Manfred De Vries foto
Manfred De Vries 3
holandský akademik 1942
„Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 141 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .