Citáty o horách


Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře, o kterých nic nevědí. Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo. “

Jiří Žáček foto
Jiří Žáček 113
český spisovatel 1945
„Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.“


Ólafur Jóhann Sigurðsson 5
islandský spisovatel 1918 – 1988
„Na pasece zavoní večerní vůně, motýli uprchnou a něžný svit obestře listí a květiny. Pak zmizí i červánky nad horami, příroda utichne a nastane noc, která dýchne svěží chlad na trávu a uzavře koruny květů. Nastane bílá a tichá červencová noc, noc snů a lásky, noc průzračná jako studánka ve skalách.“

Claudio Abbado foto
Claudio Abbado 6
italský dirigent 1933 – 2014
„Můj dědeček mne brával na procházky v horách a mnoho toho nenamluvil. Naučil jsem se od něj poslouchat ticho. A pro mne je poslouchání to nejdůležitější: Poslouchat se navzájem, poslouchat, co lidé říkají, poslouchat hudbu.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa.“

Chana Senešová foto
Chana Senešová 12
židovská básnířka a protinacistická bojovnice za druhé sv... 1921 – 1944
„Pochopila jsem, proč Mojžíš obdržel Tóru na vrcholku hory. Pouze v horách je možné obdržet příkazy shora, kdy člověk vidí, jak je ten dole maličký, a přesto se cítí bezpečně v blízkosti Boží. Zde se člověku rozšíří obzory v každém ohledu a řád věcí se stává srozumitelnější. V horách člověk může věřit – a musí věřit. V horách člověk bezděčně slyší otázku: „Koho mám poslat?“ a pak odpověď: „Pošli mne, abych sloužil kráse a dobru.““

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.“

 Pavel z Tarsu foto
Pavel z Tarsu 10
raně křesťanský apoštol a misionář 5 – 67
„A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.“


Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Láska hory přenáší, ale jen sex zajistí vítaný turistický ruch.“

Terry Pratchett foto
Terry Pratchett 181
anglický spisovatel 1948 – 2015
„V horách Beraní hlavy bylo pěkných rovných míst až až, ale potíž byla v tom, že většina z nich byla položena svisle.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 168
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„Blesky bijí do vrcholků hor.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. -- Jan 4, 21“


Louis L´Amour 28
romanopisec, povídkář 1908 – 1988
„Přijde čas, kdy si budeš myslet, že je všechno hotovo. To bude začátek. (Sám v horách)“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 139
brazilský textař a spisovatel 1947
„Bezděky začal objevovat Boží přítomnost ve všem, co dělal. Každý stůl, který vyráběl, každá židle, kterou vyřezával, mu umožňovaly pochopit, že život je posvátný a že i maličkosti jsou důležité pro proměnu Vesmíru. Jeho řemeslo se mu stalo hlavním učednictvím, nic nebylo zbytečné a každý okamžik v sobě měl věčnost s Stvoření. (Pátá hora)“

Ivan Martin Jirous foto
Ivan Martin Jirous 18
český básník 1944 – 2011
„Do kostela jdu přímo z voleb,nač tady potom Sion stála k čemu hora Choreb?Ach, svatý Jane Husi,jak se mi křesťanstvo hnusí…“

Alexander Huber foto
Alexander Huber 1
německý horolezec 1968
„Vrátit se z hory bez dosažení vrcholu znamená sice porážku, ale také je to především šance vrátit se.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 116 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .