Citáty o Kristu

Zkuste si představit, že by takový článek (kritizující celibát a seminární výchovu budoucích kněží) napsal sám Kristus. Myslíte si, že by ho otiskli v Katolickém týdeníku?

Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967

Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015

Pokud by 'Ježíš Kristus' přišel dnes, lidé by ho ani neukřižovali; pozvali by ho na večeři a poslouchali, co říká a dělali si z toho legraci! --Thomas Carlyle

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.

Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900

Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby patřili Bohu a ne jemu.

Edith Stein foto
Edith Stein 2
židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 – 1942

To je prokletí lidské rasy. Společenskost. Kristus měl říct,, Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, dostane někdo další do huby.

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947

Kristus nevykoupil svou církev svou vlastní krví, aby mohl přijít papež a ukrást si všechnu slávu.

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892

Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky.

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915

Kristus nám není sladký, dokud se nám hřích nestane hořkým.

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691

Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691

Ať jméno Whitefield zahyne, ale Kristus ať je oslaven.

George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770

V náboženství je jeden předmět, o kterém nikdy nemůžeš vědět příliš mnoho. Tím předmětem je Pán Ježíš Kristus.

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900

Ježíšovi následovníci jsou povoláni k míru. Když je Ježíš zavolal, došli svého pokoje. Kristus je jejich mírem.

Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer 8
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 – 1945

Když si Kristus mohl vybrat ženatého Petra za prvního papeže, proč by si naši biskupové nemohli vybrat ženaté muže za kněze? Jsou snad papežštější než Kristus?

Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967

Tvoje nemoc je Kristus a lék na ni neexistuje. Nikdy se z toho neuzdravíš!

Joseph Fadelle foto
Joseph Fadelle 3
francouzský katolík, bývalý muslim, konvertita 1964

Nepohřbívej církev příliš kvapně předtím, než bude mrtvá! Vydrž, dokud Kristus nevyzkouší, co dovede, než nad ní nadobro zlomíš hůl.

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů

Související témata

Články

25 životních pravd antických osobností

Úžasné myšlenky jsou pravdivé i v moderní době. Přestože jsou následující myšlenky staré přes 2000 let, tak neztratily na své pravdivosti.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .