Citáty o Kristu

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015
„Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Pokud by 'Ježíš Kristus' přišel dnes, lidé by ho ani neukřižovali; pozvali by ho na večeři a poslouchali, co říká a dělali si z toho legraci! --Thomas Carlyle“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.“

Edith Stein foto
Edith Stein 2
židovsko-německá jeptiška, teoložka a filozofka 1891 – 1942
„Kdo miluje lidi jako Kristus, touží, aby patřili Bohu a ne jemu.“

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947
„To je prokletí lidské rasy. Společenskost. Kristus měl říct,, Jo, vpravdě, kdykoliv se shromáždí dva nebo tři z vás, dostane někdo další do huby.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Kristus nevykoupil svou církev svou vlastní krví, aby mohl přijít papež a ukrást si všechnu slávu.“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Zločinnost vzroste v dalších pokoleních a prokletí hříchu bude doléhat stále více a více na lidstvo, na zvířata a na zemi. Působením hříchu zkrátí se život člověka, sníží se jeho tělesná zdatnost a odolnost, jeho mravní a rozumová síla, až se svět naplní všelikým neštěstím. Ukájením rozkoší a vášní ztratí člověk schopnost vážit si velkých pravd plánu na vykoupení. Kristus však, věren poslání, pro něž opustil nebe, bude dále jednat v zájmu lidstva a vyzývat je, aby v něm hledalo svou záštitu pro svou slabost a své nedostatky. “

John Charles Ryle foto
John Charles Ryle 51
anglikánský biskup 1816 – 1900
„V náboženství je jeden předmět, o kterém nikdy nemůžeš vědět příliš mnoho. Tím předmětem je Pán Ježíš Kristus.“


Jeroným Klimeš 9
český psycholog 1967
„Když si Kristus mohl vybrat ženatého Petra za prvního papeže, proč by si naši biskupové nemohli vybrat ženaté muže za kněze? Jsou snad papežštější než Kristus?“

Matthew Henry foto
Matthew Henry 59
teolog z Walesu 1662 – 1714
„Ač nás Kristus vysvobodil z prokletí zákona, nevysvobodil nás z jeho přikázání.“

Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer 8
německý lutheránský pastor, teolog, disident a antinacista 1906 – 1945
„Ježíšovi následovníci jsou povoláni k míru. Když je Ježíš zavolal, došli svého pokoje. Kristus je jejich mírem.“

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.“


Joseph Fadelle foto
Joseph Fadelle 3
francouzský katolík, bývalý muslim, konvertita 1964
„Tvoje nemoc je Kristus a lék na ni neexistuje. Nikdy se z toho neuzdravíš!“

Camillo Torres foto
Camillo Torres 1
kolumbijský teolog 1929 – 1966
„Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem…“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Kdyby dnes 'Ježíš Kristus' žil, stal by se povstalcem. -- Camillo Torres“

John Flavel foto
John Flavel 20
anglický presbyteriánský kněz 1627 – 1691
„Kristus nám není sladký, dokud se nám hřích nestane hořkým.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 50 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .