Citáty o lásce strana 5

Celkem 4400 citátů o lásce, filtrovat:

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Lásce se daří ve svobodě i v nesvobodě. Rovněž tak i umění. Ale je tu přece jen rozdíl. Co vyroste v nesvobodě, je otužilejší. Jako ty severské jabloně.“

Jaroslav Putík foto
Jaroslav Putík 43
český spisovatel 1923 – 2013
„Sen – cosi stejně intimního jako láska nebo přátelství. Takže i o něm by se mělo spíše mlčet anebo používat znakovou řeč hluchoněmých. Převyprávět nelze, stejně jako nelze převyprávět lásku. Slova jsou buď slabá, anebo příliš silná. Snový příběh je záhadný, plný úskoků a kliček. Nikdy není doslovný – a jeho smysl je věčná záhada, navzdory doktoru Freudovi.“


Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„O lásce Naklonil jsem se nad studánku a – namouduši, kdybych nemiloval Narcise, zamiluji se do sebe.“

Peter Gregor foto
Peter Gregor 52
1944 – 2014
„Lásku za peníze nekoupíš, ale není od věci, pokud láska ví, že je máš.“

Sergio Leone foto
Sergio Leone 1
italský filmový režisér, scenárista a producent 1929 – 1989
„Přistoupil jsem k westernovému žánru s velkou láskou a také velkou ironií. Na první místo jsem postavil péči o věrohodnost. Pokud se týká násilí v mých filmech, jehož přemíra se mně někdy vytýká, jde o zásadní složku oné doby, kdy se na Divokém západě lidé dožívali věku 38 let. Copak to mohly být nějaké romantické časy, jak to ukazují američtí filmaři?“

Vlastimil Brodský foto
Vlastimil Brodský 11
český dabér a herec 1920 – 2002
„Mít psa, to je taková kompenzace věčně nenaplněné touhy být milován.“

Virginia Cleo Andrews foto
Virginia Cleo Andrews 1
spisovatelka 1923 – 1986
„Neexistuje taková nenávist jako ta, která se narodí ze zrazené lásky..“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Láska jest dar Boží, jimž člověk jest Bohu vzácen.“


 Zarathuštra foto
Zarathuštra 10
perský prorok a zakladatel zoroastrismu
„Na Zemi existuje jen trojí láska, kterou si můžeme být naprosto jisti: láska boží, láska mateřská a láska zvířete.“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Nenávist má lepší paměť než láska.“

Karl Marx foto
Karl Marx 40
německý filozof, ekonom 1818 – 1883
„Byrokracie miluje iracionálnost.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Mají-li se volnost a láska vylučovat, volím volnost. Raději černá křídla než růžová pouta.“


Eduard Tomáš foto
Eduard Tomáš 4
český filozof, jogín a spisovatel 1908 – 2002
„Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v nich utajeno: lásku, soucit a mír.“

Léon Bloy foto
Léon Bloy 11
1846 – 1917
„Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?“

Francois Fénelon foto
Francois Fénelon 13
katolický biskup 1651 – 1715
„Láska bez vznešených úmyslů - to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten.“

Zobrazeno 65-80 citátů z celkem 4400 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .