Citáty o podpoře

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Žádný muž nedosáhne skutečného úspěchu v tomto světě, nezíská-li podporu žen.“

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski 75
americký básník a spisovatel 1920 – 1994
„Znechucuje mě, že muži a ženy musejí žít své životy takovým způsobem. Je to bolestivé pro ně a je to bolestivé i pro mě. Nevidím však z toho východisko. Jediné, co tudíž mohu dělat, je o té bolesti psát.... každopádně čas, kdy jsem byl nepostradatelnej, vypršel. Lidský plémě mě odjakživa znechucovalo. V podstatě mi na lidech přijde nechutná ta jejich rodinně-vztahová choroba, která zahrnuje manželství, přesuny moci a hmotný podpory a která jako bolák, jako lepra postupně zachvacuje: vašeho souseda, čtvrť, obvod, vaše město, okres, stát, národ... a všichni zúčastněný si v tomhle úle navzájem lezou do prdelí ve snaze ten stupidní zvířeckej děs přežít.“


Karel Havlíček Borovský foto
Karel Havlíček Borovský 44
český básník, literární kritik, novinář, politický spisov... 1821 – 1856
„Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Při stálé podpoře pozitivních myšlenek ve vašem vědomí, bude životní cesta hladší. A nejdůležitější je, že člověk se vyvíjí duchovně a poznává sílu Lásky…“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen. “

Jan Procházka foto
Jan Procházka 42
český scénárista a spisovatel 1929 – 1971
„Moc, která chce za každou cenu přetrvat, se vždycky obrací o podporu k nejzaostalejším vrstvám a pak se jejich primitivní síle sama beznadějně přizpůsobuje.“

„Radit se - hledat podporu pro už schválené rozhodnutí.“


Michal Babák foto
Michal Babák 3
český člen českého Parlamentu (2010–2013) a podnikatel 1975
„Když jsem sháněl podporu pro změny zákona o DPH, tedy něco pro lidi, nebylo o kolegovi Baštýřovi ani vidu ani slechu. A teď se mediálně přiživuje na výroku, který i řada ortodoxních Židů nepovažuje za urážlivý či dokonce rasistický.(v reakci na kritiku svého televizního výroku od poslance Václava Baštýře)“

Béchara Butrus Rai foto
Béchara Butrus Rai 1
maronite patriarcha Antiochie 1940
„Celý Blízký východ se orientuje směrem k radikálnímu islamismu – tento proces probíhá v Egyptě i Sýrii. Hovoří se o islámském právu a islamizaci – proč bychom však nemohli žít všichni společně a respektovat se? Základní výzvou pro budoucnost je tedy opětovné vybudování vnitřní jednoty, podpora křesťanů v ostatních blízkovýchodních zemích a navázání hlubších vztahů s muslimy. Tím by se mělo povolit napětí, vyvolané fundamentalisty. Heslo mého patriarchátu je dvouslovné: “společenství a láska”, protože naše libanonská i blízkovýchodní společnost potřebuje více jednoty a lásky.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Lenost a ješitnost nejsou ctnostmi hodnými podpory, nýbrž neřestmi zasluhujícími vyplenění.“

Štěpán Trochta foto
Štěpán Trochta 3
československý kardinál 1905 – 1974
„Zprávy beru na vědomí a do dalších podvůdků žehnám! - reakce kardinála Trochty na oznámení svého sekretáře Ladislava Vika, že za jeho nepřítomnosti potřeboval nutně jeho oficiální potvrzení podpory, takže musel zfalšovat jeho podpis.“


Silvano Tomasi foto
Silvano Tomasi 1
vatikánský diplomat 1940
„Je zřejmé, že existuje naléhavá potřeba bránit také fyzicky křesťany na severu Iráku a zajistit pro ně humanitární pomoc, protože děti i staří umírají z nedostatku vody a potravin. Je zapotřebí zasáhnout dříve než bude pozdě. Desítky a desítky tisíc uprchlíků z Ninivské planiny si žádají humanitární intervenci. Utekli jen s tím, co měli na sobě. Potřebují tedy pomoc. Snad je v této chvíli nutná i vojenská akce, ale mám za to, že je třeba zejména přestat dodávat zbraně a peníze fundamentalistům. Země, které je mlčky podporují, musí být odhaleny a přestat s touto podporou, která nakonec neprospívá ani křesťanům, ani muslimům.“

František Tomášek foto
František Tomášek 2
český kardinál, profesor a teolog 1899 – 1992
„Od svého nástupu do funkce biskupa r. 1965, ale především v letech 1968–1969, jsem byl nepřetržitě ve své činnosti podporován členy Československé strany lidové, především z vašich místních organizací. Nebyla snad jediná větší akce, pouť nebo oslava, kterou by nezabezpečili vaši členové. (...) Mnozí z nich za to zaplatili ztrátou zaměstnání, totalitní režim je vedl jako nepřátelské osoby a StB vykonávala nad nimi dozor. Dvě vrcholné akce protikomunistického odboje – 31 bodů na podporu naší církve a slavný Velehrad 1985 – ukázaly, že členové ČSL stojí za svými ordináři, bez ohledu na to, že vedení ČSL zakazovalo podíl vašich členů na těchto akcích. Iniciativa našich nejlepších členů vedla naopak k podpisové akci proti tehdejšímu vedení ČSL a vyjadřovala přání, aby vaše strana hájila zájmy věřících občanů. - (dopise ÚV ČSL z 21. prosince 1991)“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. (z knihy A Pillar of Iron od Taylor Caldwellové)“

Ashley Grahamová foto
Ashley Grahamová 1
americká modelka prádla nadměrných velikostí 1987
„Pro některé lidi jsem až moc dobře vyvinutá. Pro jiné příliš vysoká, mám moc velké poprsí, jsem příliš hlasitá a nyní příliš malá. Když zveřejním fotku z dobrého úhlu, kritizují mě, že chci vypadat štíhlejší. Když ukážu fotky s celulitidou, striemi a faldy, obviňují mě z podpory obezity.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .