Citáty o rozkoši

Marilyn Monroe foto
Marilyn Monroe 20
americká herečka, modelka a zpěvačka 1926 – 1962
„Sláva je příjemná věc, ale v noci se k ní nepřitulíte.“

Pierre-jean De Béranger foto
Pierre-jean De Béranger 6
francouzský básník a šansoniér 1780 – 1857
„Kouzlo milování spočívá v odhodlání nezneužívat je k pouhé rozkoši.“


Bruce Lee foto
Bruce Lee 7
1940 – 1973
„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci - mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Příjemná je vzpomínka na minulé práce.“

Edward George Lytton foto
Edward George Lytton 8
anglický romanopisec, básník, dramatik a politik 1803 – 1873
„Nikdo není tak opuštěný, aby nenalezl natolik upřímného přítele, který by mu rád říkal nepříjemné pravdy.“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou.“


 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.“

 František Xavérsky foto
František Xavérsky 7
španělský světec 1506 – 1552
„Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována.“

José Ortega Y Gasset foto
José Ortega Y Gasset 17
španělský liberální filozof a esejista 1883 – 1955
„Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít.“

„Nejpříjemnější nemoc je skleróza. To se pořád dovídáte nové a nové věci.“


 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti. Čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje.“

Decimus Iunius Iuvenalis foto
Decimus Iunius Iuvenalis 46
starověký římský básník
„Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Lidé tvrdí, že svět je strašný, tváří se skepticky a vůbec je nenapadne, že si všechny nepříjemnosti způsobují sami svou zbabělostí a hloupostí.“

„Břicho je poutem na ruce a stejně tak řetězem na nohy. Kdo otročí břichu, je vždy otrokem. Chceš-li být svobodný, osvoboď se především od břicha. Jíš proto, abys ukojil hlad, a nikoliv proto, aby ses oddával rozkoším.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 210 citátů

Obrázky s citáty o rozkoši

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .