Citáty o rozumu

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“


Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt 8
francouzská herečka 1844 – 1923
„Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.“

Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.“

Arthur C. Clarke foto
Arthur C. Clarke 21
britský sci-fi spisovatel, vynálezce, podmořský průzkumní... 1917 – 2008
„Je asi opravdu lepší být trochu vyšinutý a cítit sa šťasten, než těšit sa duševnímu zdraví a být přitom nešťastný. Nejlepší ze všeho ovšem je žít při zdravém rozumu s pocitem plného štěstí.
Dosažení tohoto cíle bude pro naše potomky patrně najvětší výzvou pro budoucnost. Ba může rozhodnout i tom, zda nějakou budoucnost před sebou vůbec budeme mít. (A. C. Clarke, 19. září 1996)“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Rozum je nejspravedlivěji rozdělený statek. Nikdo si nestěžuje, že ho má málo.“


William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Co je člověk, když žije jenom proto, aby spal a jedl? Nic víc než zvíře, nic víc. Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet, nazírat věci minulé i příští, zajisté nechtěl, aby božský rozum v nás zahníval a tlel. (Hamlet)“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Nicméně abych pravdu řek', rozum a láska táhnou dnes zřídkakdy za jeden provaz.“

Michel De Montaigne foto
Michel De Montaigne 101
francouzský spisovatel 1533 – 1592
„Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Mnohý žák prospívá špatně jen proto, že má víc rozumu než učitel.“


 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“

André Breton foto
André Breton 15
francouzský básník a prozaik 1896 – 1966
„Srdcem lze tušit, jen rozumem předvídat.“

Vladimír Holan foto
Vladimír Holan 14
český básník a překladatel 1905 – 1980
„Srdce je tíha, rozum je váha.“

 Sofoklés foto
Sofoklés 48
starověký řecký tragéd -497 – -406 př. n. l.
„Nerozum je pro člověka z běd všech nejhorší!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 526 citátů

Související témata

Obrázky s citáty o rozumu

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .