Citáty o smrti

Jsem jediný, kdo dokáže nést námahu vaší nenávisti! Je to moje práce, nikdo jiný! Nosím břemeno vaší nenávisti... a spolu zemřeme!

Naruto Uzumaki foto
Naruto Uzumaki 23
fiktivní postava

Pokud budeme znovu bojovat... Oba zemřeme..

Naruto Uzumaki foto
Naruto Uzumaki 23
fiktivní postava

I kdyby mi zlomil ruce, zabiju ho.. Pokud mi zlomí nohy, dokoušu ho k smrti! Když mi urve hlavu, budu se na něj dívat, dokud neumře! A i kdyby mi vyškrábal oči, proklínám ho z hrobky!

Naruto Uzumaki foto
Naruto Uzumaki 23
fiktivní postava

Já miluji květinu, protože uvadne, zvíře, že zahyne, a člověka, že zemře a nebude; poněvadž cítí, že zhyne navždy; já miluji, ba co více než miluji, já se kořím Bohu, protože není!

Karel Hynek Mácha foto
Karel Hynek Mácha 8
český básník, cestovatel, dramatik, právník a spisovatel 1810 – 1836

Nevím, co se stane, když zemřeš. Nikdy jsem nebyla mrtvá. Jsem jenom zvědavá.


Spousta lidí spřádá své velké plány na život a mezitím jim utíká mezi prsty. Až bude víc peněz, až bude míň práce, až děti odrostou, až zaplatíme hypotéky, nakoupíme všechny ty krámy nebo až bude čas. Pak teprve začneme žít ten život, který chceme. Svět, ale na nikoho nečeká. A osoba, o které si myslíte, že jste to vy, brzy zemře. Vzpomeňte si na to, až se vás zase jednou život zeptá, jestli do něčeho jdete nebo ne a buďte trochu YESMAN. Krom promarněného času tady není o co přijít. Neumím vám říct co se stane, ale jedno vím jistě, když to nezkusíte, nestane se vůbec nic. A riskujte všechno, protože tohle je život a nic víc už nebude.

 Kazma foto
Kazma 4
internetový bavič 1985

Smrt profesora Patočky však alespoň nakrátko všechny ohromila a ochromila. I když jsme snad všichni brali svůj podpis vážně, nenapadlo nás, že by to pro někoho mohla být otázka života a smrti.

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927

Někde v tomto světě, někde v tomto státě a v této společnosti se musí najít nezbytný počet lidí, kteří spolu uzavřeli spojenectví na život a na smrt ve službách pravdě, nikoliv ve službách státu či ve službách společnosti. Tito lidé slouží lidstvu právě tím a jenom tím, že žijí, pracují a myslí tak, aby se všechno (i oni sami) dostalo do světla pravdy. Ve světle pravdy se však skutečnost nevyjevuje jen taková, jaká jest (jak si to většina Evropanů dodnes myslí), nýbrž to, jak je dána, se zároveň objevuje v napětí s tím, jaká by měla být.

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927

Jsem moc rád, že jsem naživu. Měl jsem bolest, která si razila cestu celým mojím tělem. Zeptal jsem se doktora, co to bylo za bolest? A on řekl: To byla smrt! (únor 2016)

Merle Haggard foto
Merle Haggard 1
1937 – 2016

Bůh jest mi svědkem, že co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, toho jsem ani neučil ani nekázal, ale předním úmyslem mého kázání i všech jiných mých skutků bylo osvoboditi lidi od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal dnes vesele chci zemříti.

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415

Všechno kromě naší vlastní smrti se dá přežít!

Vlasťa Macík foto
Vlasťa Macík 8
moderátor

Každý lidský život končí stejným způsobem. Je jen detail jak žil a jak zemřel, to odlišuje jednoho člověka od druhého.

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961

Bojuji proti bílé nadvládě a bojuji proti černé nadvládě. Ctím ideál demokratické a svobodné společnosti, kde všichni lidé žijí spolu v harmonii a s rovnými příležitostmi. Je to ideál, pro který doufám, že žiji a kterého dosáhnu. Pokud tomu však bude třeba, je to ideál, za který jsem připraven zemřít. (výrok Nelsona Mandely před soudem, než byl 20. dubna 1964 poslán do vězení)

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013

Když nebudete růst, potká vás totéž, co nás v takovém případě potkává jako lidské bytostí – když nebudete růst, zemřete.


Vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly zbytečné.

František Pecháček 1
sokolský cvičitel a odbojář 1896 – 1944

Riziko smrti je nejpikantnější koření života.

Percy Fawcett foto
Percy Fawcett 3
anglický průzkumník 1867 – 1925

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 1110 citátů

Obrázky s citáty o smrti

Články

25 životních pravd antických osobností

Úžasné myšlenky jsou pravdivé i v moderní době. Přestože jsou následující myšlenky staré přes 2000 let, tak neztratily na své pravdivosti.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .