Citáty o sobectví

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.“

„V případě jednotlivce sobectví zohyzďuje duši, v případě lidského druhu znamená sobectví vyhubení. (Atlas mraků)“


Vladimir Nabokov foto
Vladimir Nabokov 14
rusko-americký romanopisec, profesor 1899 – 1977
„Sebevražda je tím nejhorším výrazem sobectví.“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Láska je oběť. Někdy se láskou nazývá taky spousta sobectví. Teprve ten, kdo se dokáže dobrovolně vzdát milovaného člověka, aby mu nebránil ve štěstí, miluje opravdově a naplno.“

Eugéne Delacroix foto
Eugéne Delacroix 18
francouzský romantický malíř 1798 – 1863
„Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.“

 Matka Tereza foto
Matka Tereza 50
římsko-katolická jeptiška 1910 – 1997
„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824
„Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.“

Miloš Zeman foto
Miloš Zeman 77
prezident České republiky 1944
„Lidskost proti sobectví.“


Ruth Rendell foto
Ruth Rendell 5
britská spisovatelka 1930 – 2015
„Sobectví není žít podle svého, ale chtít po druhých, aby žili podle mého. (Pochmurný dům)“

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Odvrhneme od sebe veškeré sobectví, nebudeme shromažďovat ani statky, ani poznatky, ani milence, ani přátele, ani zásady, ani sebe samé: následkem toho se otevře naše mysl, uvolní se vůči člověku i zvířeti a bude tak přístupná, že už vůbec nebudeme moci zůstat sami sebou a zachováme se pouze ve spojení s celým světem!“

Don Miguel Ruiz 22
mexický spisovatel 1952
„Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah.
Štědrost, svoboda a láska udělají z každého vztahu tu nejkrásnější romanci.“

Josef Hlouch foto
Josef Hlouch 14
český profesor, teolog a vysokoškolský pedagog 1902 – 1972
„Abychom mohli druhého milovat, musíme vyjít ze sebe – k bližnímu. Prolomit krunýř sobectví, který vězní člověka v něm samém.“


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Sobectví je jed každého přátelství.“

Markéta Procházková foto
Markéta Procházková 3
česká zpěvačka 1986
„Láska, to jediné, čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví...“

Alexandr Nikolajevič Ostrovskij foto
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij 4
ruský dramatik 1823 – 1886
„Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 28
anglický humorista 1859 – 1927
„Třeba přiznat, že kočky mají víc světské chytrosti než psi - že mají více na mysli své vlastní zájmy a jsou méně slepě oddány zájmům svých přátel. Nás lidi přirozeně takové sobectví uráží.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 36 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .