Citáty o spravedlnosti

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Někdy prší na spravedlivé. Tomu věřím.
Někdy prší na nespravedlivé. I tomu věřím.
Ale já taky věřím tomu, že někdy prostě jenom prší.
A nijak s tím nesouvisejí Bůh, spravedlnost ani víra.
- citát z knížky
Slova, která jsem si přál napsat sám“

Marina Ivanovna Cvetajev foto
Marina Ivanovna Cvetajev 7
1892 – 1941
„Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Podstatou rovnosti je spravedlnost.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Jsem dost shovívavá, dovedu všechno prominout, jen nespravedlnost, nevděčnost a nelidskosti ne.“

Theodore Roosevelt foto
Theodore Roosevelt 19
americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 – 1919
„Jestli mám volit mezi spravedlností a mírem volím spravedlnost.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 125
německý filozof 1788 – 1860
„Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“


Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“


Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

„Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.“

Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let. (Epitaf)“

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662
„Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 195 citátů

Obrázky s citáty o spravedlnosti

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .