Citáty o spravedlnosti

Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778

Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948

Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.

Richard Bach foto
Richard Bach 25
americký duchovní spisovatel 1936

Boj proti chudobě není gestem charity. Je to projev spravedlnosti.

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013

Jestli mám volit mezi spravedlností a mírem volím spravedlnost.

Theodore Roosevelt foto
Theodore Roosevelt 19
americký politik, 26. prezident Spojených států 1858 – 1919

Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní.

Sun Tzu foto
Sun Tzu 1
-600 – -500 př. n. l.

Spravedlnost je vlak, který má, bohužel, vždycky zpoždění.

Marina Ivanovna Cvetajev foto
Marina Ivanovna Cvetajev 7
1892 – 1941

Přestože by se bohatí lidé v ekonomice měli chovat podle racionálních teorií a usilovat pouze o maximalizaci zisku nečiní tak, ale někdy u nich převládne naprosto iracionální smysl pro spravedlnost, svědomí a soucit s chudými a slabými.

Logan Pearsall Smith foto
Logan Pearsall Smith 5
americký spisovatel 1865 – 1946

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.

Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274

Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860

Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.

Blaise Pascal foto
Blaise Pascal 110
francouzský filozof, matematik, fyzik, spisovatel 1623 – 1662

Tomu, kdo usiluje o spravedlnost, ačkoli ví, že mu tím vzniknou jenom nevýhody, patří požehnání Boha.

Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký 1
český světec 1350 – 1393

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let. (Epitaf)

Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924

Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost.

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 196 citátů

Obrázky s citáty o spravedlnosti

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .