Citáty o spravedlnosti

Richard Bach foto
Richard Bach 25
americký duchovní spisovatel 1936
„Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.“


Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“

Jiří Wolker foto
Jiří Wolker 25
český básník 1900 – 1924
„Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět, a pro spravedlnost jenom šel se bít. Dřív než moh srdce k boji vytasit, zemřel mlád 24 let. (Epitaf)“

Martin Luther foto
Martin Luther 57
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Někdy prší na spravedlivé. Tomu věřím.
Někdy prší na nespravedlivé. I tomu věřím.
Ale já taky věřím tomu, že někdy prostě jenom prší.
A nijak s tím nesouvisejí Bůh, spravedlnost ani víra.
- citát z knížky
Slova, která jsem si přál napsat sám“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.“


Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 28
italský básník 1265 – 1321
„Mnou vchází se do trýznivého města,
mnou vchází se do věčné bolesti,
mnou vchází se k těm, jež bůh věčně trestá.
Mnou dal Pán průchod spravedlnosti,
jsem z Boží moci, dílem lásky jdete,
jsem sklenuta nejvyšší moudrostí.
Všechno stvořené přede mnou v tom světě
je od věků. Já navždy potrvám.
Zanechte naděje, kdo vstupujete.“

Léon Degrelle foto
Léon Degrelle 2
belgický politik 1906 – 1994
„Spravedlnost vždy záleží na těch, co jsou u moci, nic víc.“

Arnošt Kolman 1
český akademik, filozof, matematik a politický spisovatel 1892 – 1979
„Oznamuji Vám, že vystupuji z KSSS... Dospěl jsem k pevnému přesvědčení, že mé setrvání v řadách KSSS by bylo zradou ideálů sociální spravedlnosti, humanismu a vybudování nové, dokonalejší společnosti, jichž jsem se snažil dosáhnout, přes všechny své chyby a omyly. V Otevřeném dopise 22. 9. 1976“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.“


Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.“

„Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Jsem dost shovívavá, dovedu všechno prominout, jen nespravedlnost, nevděčnost a nelidskosti ne.“

Martin Luther King foto
Martin Luther King 20
americký duchovní, aktivista a vůdce v americkém hnutí ob... 1929 – 1968
„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 195 citátů

Obrázky s citáty o spravedlnosti

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .