Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. - John Lennon
John Lennon foto
John Lennon 1940–1980
20   22368
„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.“
John Lennon foto
John Lennon 1940–1980
20   22368
„Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 1856–1915
34   3636
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“


Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 1844–1900
115   4902
„Strach lže a ty mu věříš.“

 Seneca foto
Seneca -4–65
398   15867
„Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 1947
12   2277
„Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.“

„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach.“

Ruth Rendellová foto
Ruth Rendellová 1930
3   250
„Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.“

 Seneca foto
Seneca -4–65
398   15867
„Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.“


Marcel Aymé foto
Marcel Aymé 1902–1967
2   194
„Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.“

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti 1475–1564
21   818
„Láska vítězí, ať strach je sebevětší.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 1947
12   2277
„Odvaha je strach, který se modlí.“

 Osho foto
Osho 1931–1990
64   3982
„Láska je vždy následována stínem strachu.“

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 1452–1519
32   1710
„Nejrychleji se rodí strach.“

Henri Stendhal foto
Henri Stendhal
50   539
„Radosti lásky jsou vždy úměrné strachu, že je ztratíme.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 1947
12   2277
„Bojíme se jenom, že ztratíme to, co máme. Ten strach ale přejde, když pochopíme, že náš příběh a příběh světa psala táž Ruka.“

Gaius Julius Caesar foto
Gaius Julius Caesar -100–-44
22   1215
„Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.“

Psali citáty o strachu

Marcel Aymé foto

Marcel Aymé

29. březen 1902 – 14. říjen 1967
2   194