Citáty o včelách

Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789
„Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma 1935
„Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsem ubožejší než včely.“


Joseph Joubert foto
Joseph Joubert 17
francouzsky moralista a esejista 1754 – 1824
„Vosy i včely sají týž nektar; stejný med však nesnášejí.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard 41
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 – 1915
„Žádná pořádná a chytrá včela si nedá radit od štěnice, jak pracovat.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Co neprospívá roji, neprospívá ani včele.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Na rozdíl od včel jsou lidé tvorové spíše političtí než společenští.“

Miguel de Cervantes foto
Miguel de Cervantes 51
španělský spisovatel 1547 – 1616
„Líní a prázdní lidé se podobají trubcům v úle. Požírají med včel - dělnic.“

„Lidé dobročinní podobají se kvetoucím stromům, z jejichž květů včely opětovně sbírají med, ale kterým proto ovoce nechybí.“


„Chválili bychom pracovitost včel, kdyby jejich med nebyl sladký?“

Michele Morgan foto
Michele Morgan 8
americká herečka 1970
„Život plodí květy a včely. Květy, to jsou tvůrčí duchové a včely jsou ty ostatní, co na nich sbírají med.“

 Basileios Veliký foto
Basileios Veliký 3
světec 329 – 379
„Tak jako kouř vyhání včely z úlu, tak nejlepší duchovní schopnosti vyhání z člověka obžerství.“

Jan Blahoslav foto
Jan Blahoslav 12
český lingvista, náboženský spisovatel, protestantský duc... 1523 – 1571
„Matka, kteráž spravuje včely, nemá žahadla jako jiné včely. Tak správcové býti mají, lítostiví, dobrotiví, nemají žahadla míti. (Pochodně zažžená)“


Friedrich Schiller foto
Friedrich Schiller 63
německý básník, filozof, historik a dramatik 1759 – 1805
„V píli tě může poučovat včela.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Umění se odlišuje od přírody jako tvoření od činnosti, a produkt nebo důsledek umění jakožto dílo od produktu přírody jakožto účinku. Přísně vzato bychom měli nazývat uměním jen vytváření ze svobody; tj. z libovůle, která vychází z rozumu. Neboť, ačkoliv produkt včel nazýváme uměleckým dílem, děje se to jen kvůli analogii s ním; jakmile si totiž uvědomíme, že svou práci nezakládají na žádné vlastní rozumové úvaze, řekneme hned, že je to produkt jejich přirozenosti a jako umění je to připisováno jen jejímu tvůrci. Když při prohlídce bažiny, jak se to tu a tam stane, narazíme na kus osekaného dřeva, neřekneme, že je to produkt přírody, nýbrž umění; jeho vytvářející příčina si myslela nějaký účel, kterému tento kus dřeva vděčí za svou formu. Jinak vidíme umění snad také ve všem, co je uzpůsobeno tak, že představa toho musela v jeho příčině předcházet před jeho skutečností, aniž by však touto příčinou mohl být její účinek myšlen; nazveme-li však něco vůbec uměleckým dílem, abychom je odlišili od nějakého přírodního účinku, rozumíme tím vždy dílo člověka.“

„Bez včel se nedá žít.“

Rudolf Steiner foto
Rudolf Steiner 14
rakouský filozof 1861 – 1925
„Všude v přírodě můžeme vidět, co se děje v nás samých. Musíme to jen správným způsobem chápat. (Podstata včel - kosmická chemie)“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 25 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .