Citáty o vědě

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“

Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec 14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, kom... 1905 – 1981
„Čím jsem starší, tím víc rozumím tomu faustovskému paradoxu: všechno jsem se naučil a hovno vím.“


Adolf Born foto
Adolf Born 5
český malíř 1930 – 2016
„Víte co je na stáří bezvadný? Že se už vůbec nemusíte zdržovat s lidma, který nechcete. A pak, že člověk už může říkat cokoli.“

Bill Gates foto
Bill Gates 20
americký průmyslník a filantrop 1955
„Místo „nevím“ používáme „zatím nevím“.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.“

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010
„Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!“

Max Planck foto
Max Planck 4
německý fyzik 1858 – 1947
„Náboženství a věda potřebuji víru v Boha. Kromě toho, pro náboženství Bůh stoji na začátku každé myšlenky a pro vědu na konci. Pro některé znamená základní kámen a pro druhé vrchol konstrukce jakýchkoli přírodních principu. Náboženství a věda se vzájemně nevylučuji, jak se někteří teď domnívají, ale doplňuji a jsou na sobě vzájemně závislé.“


Marie Curie-Skłodowská foto
Marie Curie-Skłodowská 9
polsko-francouzská vědkyně 1867 – 1934
„Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku. Vidí ve vědě krásu.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Náboženství slibují, ale nikdy zboží nedodají. Věda nikdy neslibuje, ale vždycky zboží dodá.“

 Jan Pavel II. foto
Jan Pavel II. 13
katolický papež 1920 – 2005
„Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.“

Jean Jacques Rousseau foto
Jean Jacques Rousseau 110
ženevský filozof 1712 – 1778
„Zařizujeme si budoucnost podle toho, co nám vyhovuje dnes, nevědouce, zdali nám to bude vyhovovat zítra; děláme si o sobě úsudek, jako bychom byli stále stejní, a přitom se každodenně měníme. Kdo ví, zdali budeme milovat, co milujeme, chtít, co chceme... zdali probíhající změny tělesné nezmění naši duši a zdali nenalezneme své neštěstí právě v tom, co si zařizujeme pro své štěstí?“


Carl Sagan foto
Carl Sagan 17
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Žijeme ve společnosti, naprosto závislé na vědě a technologii, a přesto skoro nikdo vědě a technologii nerozumí. To je jasný recept na katastrofu.“

Galileo Galilei foto
Galileo Galilei 17
italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 – 1642
„Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.“

Jan Evangelista Purkyně foto
Jan Evangelista Purkyně 4
český přírodovědec 1787 – 1869
„Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, kolik síla zraku jeho snésti může.“

Mikuláš Kopernik foto
Mikuláš Kopernik 2
renesanční matematik, astronom, fyzik a kanovník 1473 – 1543
„Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 261 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .