Citáty o vlasti

Ernest Hemingway foto
Ernest Hemingway 75
americký spisovatel a novinář 1899 – 1961
„Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 34
nizozemský renesanční humanista, katolický kněz a teolog 1469 – 1536
„Celý svět je naší společnou vlastí.“


George Patton foto
George Patton 12
generál v armádě Spojených států 1885 – 1945
„Cílem války není padnout za svou vlast, ale donutit ty parchanty na druhý straně, aby padli za svou...“

Thomas Paine foto
Thomas Paine 7
anglický a americký politický aktivista 1737 – 1809
„Svět je mou vlastí, dobro činit je mým náboženstvím.“

John Fitzgerald Kennedy foto
John Fitzgerald Kennedy 35
americký politik, 35. prezident Spojených států 1917 – 1963
„Neptejte se, co vlast může udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro vlast.“

František Fajtl foto
František Fajtl 6
československý generál a pilot 1912 – 2006
„Je to velká pocta. Já to cítím tak, že je to pocta pro všechny moje kamarády, kteří padli. Život byl to nejcennější, co mohli dát za svobodu, za vlast, za demokracii.
(o svém vyznamenání)“

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924
„Oženit se předpokládá jistotu a bez ní nemůže spojení jedné osamělosti s druhou osamělostí vytvořit vlast, vytvoří naopak galeje.“

Francis Bacon foto
Francis Bacon 85
anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 – 1626
„Samota je vlastí velikých duší.“


Jan Svatopluk Presl foto
Jan Svatopluk Presl 1
český přírodovědec 1791 – 1849
„Vlasti, rodičům a učitelům věrným nikdy žádný dosti odsloužiti se nemůže.“

 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea
„Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!“

Chalíl Džibrán foto
Chalíl Džibrán 24
libanonský výtvarník, básník a spisovatel 1883 – 1931
„Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.“

 Homér foto
Homér 26
starověký řecký epický básník, autor Ilias a Odyssea
„Dulce et decorum est pro patria mori.
Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.“


 Jindřich IV. foto
Jindřich IV. 3
1050 – 1106
„Nenarodili jsme se jen pro sebe, ale především proto, abychom sloužili vlasti.“

Titus Livius foto
Titus Livius 35
římský historik -59 – 17 n. l.
„Vlast máme tak milovat, abychom se nezalekli ztráty dobrého jména ani života, kdyby to bylo třeba pro její záchranu.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

Josef Dobrovský foto
Josef Dobrovský 6
český historik, lexikograf, lingvista, literární historik... 1753 – 1829
„Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou a jazyk svůj.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 111 citátů

Související témata

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .