Citáty o žárlivosti

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962
„Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.“

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“


Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt 7
německý autor 1819 – 1892
„Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.“

Keanu Reeves foto
Keanu Reeves 11
1964
„Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde che každý, kdo má alespoň malou moc, demonstrovat, že ostatní nic neznamenají. Kde se lidé hypokriticky hlásí k víře v Boha s láhví alkoholu v ruce a bez sebemenší znalosti o náboženství. Kde je hlavní hodnotou žárlivost, ale pokora a skromnost se jeví jako nevýhoda. Kde lidé zapomněli na lásku, ale pouze se snaží vybrat si vhodného partnera. Kde lidé dávají peníze a čas do opravy svého auta, až vypadají tak pateticky, že to může schovat jen to drahé auto. Nemůžu být už součástí světa, který si hraje na to, že vám dává možnost výběru, ale ti, kteří si vyberou jinou cestu, ji nemohou svobodně následovat. Já si volím svou cestu, ale je škoda, že jsem nenašel porozumění od lidí, od kterých jsem ho čekal.“

„Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.“

Léon Bloy foto
Léon Bloy 11
1846 – 1917
„Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.
„Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.“

„Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti.“


William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827
„Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Touha vlastnit se u ženy projevuje žárlivostí. Žena, která nežárlí, je ženou, která svého muže nemiluje, nebo už nemiluje.“

Augustin Eugéne Scribe foto
Augustin Eugéne Scribe 2
francouzský dramatik a libretista 1791 – 1861
„Ženy by se většinou vyléčily ze žárlivosti, kdyby se aspoň jednou nestranně podívaly na své muže.“

„Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.“


Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli vším, je obzvláště bolestné. To už člověk netrpí pouhou žárlivostí, tady je zraňována sebeláska.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680
„Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.“

Michal Viewegh foto
Michal Viewegh 26
český romanopisec 1962
„žárlivost je daň za to, že můžeme milovat.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 61 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .