Citáty o žárlivosti

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827

Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.

Friedrich Von Bodenstedt foto
Friedrich Von Bodenstedt 7
německý autor 1819 – 1892

Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.

Léon Bloy foto
Léon Bloy 11
1846 – 1917

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Eugéne Delacroix foto
Eugéne Delacroix 18
francouzský romantický malíř 1798 – 1863

Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde che každý, kdo má alespoň malou moc, demonstrovat, že ostatní nic neznamenají. Kde se lidé hypokriticky hlásí k víře v Boha s láhví alkoholu v ruce a bez sebemenší znalosti o náboženství. Kde je hlavní hodnotou žárlivost, ale pokora a skromnost se jeví jako nevýhoda. Kde lidé zapomněli na lásku, ale pouze se snaží vybrat si vhodného partnera. Kde lidé dávají peníze a čas do opravy svého auta, až vypadají tak pateticky, že to může schovat jen to drahé auto. Nemůžu být už součástí světa, který si hraje na to, že vám dává možnost výběru, ale ti, kteří si vyberou jinou cestu, ji nemohou svobodně následovat. Já si volím svou cestu, ale je škoda, že jsem nenašel porozumění od lidí, od kterých jsem ho čekal.

Keanu Reeves foto
Keanu Reeves 11
1964

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti.


Láska bez žárlivosti je snad zrovna tak řídká jako růže bez trní.

Martin Andersen Nexö foto
Martin Andersen Nexö 3
dánský spisovatel 1869 – 1954

Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.

 Šalamoun foto
Šalamoun 134
izraelský král a syn Davida -1011 – -931 př. n. l.

Touha vlastnit se u ženy projevuje žárlivostí. Žena, která nežárlí, je ženou, která svého muže nemiluje, nebo už nemiluje.

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011

Čím pěknější jablíčko poznání, tím ošklivější červ žárlivosti, kterého s ním polknete.


Žárlivost je v jistém ohledu oprávněná a rozumná, protože chce uchovat to, co máme v majetku. Závist je naproti tomu žárlivost na to, co má někdo jiný.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Odpouštění je větším důkazem lásky než žárlivost.

William Blake foto
William Blake 45
anglický romantický básník 1757 – 1827

Člověk miluje více, když v něm vzplane žárlivost, ale miluje lépe, když v sobě žárlivost udusí.


Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.


Žárlivostí vždy skutečná láska sílí.

 Stendhal foto
Stendhal 60
francouzský spisovatel 1783 – 1842

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 61 citátů

Obrázky s citáty o žárlivosti

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .