Citáty o závisti

„Kritika je daň, kterou ukládá závist talentu.“

John Gay foto
John Gay 8
1685 – 1732
„Závist je forma chvály.“


Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Závist je skrytý obdiv.“

Alexandr Isajevič Solženicyn foto
Alexandr Isajevič Solženicyn 13
ruský spisovatel, publicista a politický činitel 1918 – 2008
„[... Nehoňte se za přeludy, za majetkem, za tituly: toho dosáhnete po desítkách let, zaplatíte za to nervy a přijdete o to za jedinou noc. Žijte s vyrovnanou převahou nad životem - nebojte se neštěstí, nežeňte se za štěstím, vždyť je to všechno jedno: ani hořké netrvá věčně a sladkého nikdy není vrchovatě. Spokojte se s tím, že nezmrznete a že vám žízeň a hlad nervou svými spáry útroby. Jestliže nemáte přeražený hřbet, můžete na obě nohy, hýbáte oběma rukama, vidíte na obě oči a slyšíte na obě uši - komu byste chtěli co závidět? A proč? Vždyť závist užírá ze všeho nejvíc. Protřete si oči, očistěte srdce - a pak si budete nade vše vážit těch, kteří vás mají rádi a jsou vám nakloněni. Neurážejte je, nenadávejte jim, ani se z nikým z nich nerozcházejte ve zlém: vždyť nevíte, třeba je to váš poslední čin před zatčením a zůstanete tak v jejich paměti!... ]“

Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 240
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“

„Chcete-li člověka ochránit před lidskou závistí, musíte ho učinit absolutně nešťastným.“

„Závist je nejupřímnější formou uznání.“

„Závist je, když neradi vidíme, že slunce svítí i jiným lidem.“


Milan Růžička foto
Milan Růžička 45
český dokumentarista a režisér 1937 – 2011
„Závist je stejně stará jako neschopnost.“

„Zklamaná ctižádost snadno probouzí jinou vášeň - závist.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 210
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.“

 Molière foto
Molière 119
francouzský dramatik a herec 1622 – 1673
„Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.“


Velleius Paterculus Gaius foto
Velleius Paterculus Gaius 4
římský historik -19 – 31 n. l.
„Tomu, co vyniká, se nikdy nevyhýbá závist.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.“

Cornelius Nepos foto
Cornelius Nepos 15
římský spisovatel -100 – -27 př. n. l.
„Závist je průvodkyní slávy a lidé rádi utrhají na cti těm, které vidí příliš vynikat nad průměr.“

Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson 80
americký filozof, esejista a básník 1803 – 1882
„Ve výchově každého člověka nastane čas, kdy dojde k přesvědčení, že závist je nevědomost, napodobování je sebevražda a že musí sám sebe za všech okolností brát jako svůj vlastní cíl, že i když celý širý vesmír je plný dobra, nedostane se mu žádnému zázračnému rohu hojnosti jinak než tím, že bude obdělávat ten pozemek, který mu byl přidělen. Síla v něm obsažená je naprosto nová a nikdo kromě něj neví, co může udělat, a ani on to nebude vědět, dokud to nezkusí.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 94 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .