Citáty o zoufalství

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900

Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.

Tomáš Halík foto
Tomáš Halík 36
český filozof, psycholog, religionista, sociolog, teolog ... 1948

Na názory nesmíš příliš dát. Co je psáno, to nelze změnit a názory jsou často jen výrazem zoufalství nad tím.

Franz Kafka foto
Franz Kafka 67
český spisovatel židovského původu 1883 – 1924

Ve světě plném nenávisti se ještě musíme odvážit doufat. Ve světě plném hněvu se ještě musíme odvážit věřit v Mír. Ve světě plném zoufalství se ještě musíme odvážit snít. A ve světě plném nedůvěry se ještě musíme naučit věřit.

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009

Vidím-li muže péci lívanečky a ženu píšící filosofický aforismus, shledávám to oboje zcela přirozeným. – Až k zoufalství nepřirozeným zdá se mně však býti, chce-li si žena pochutnati na lívanečkách mužových a hledá-li on v aforismu jejím některý problém společenský nebo světový vážně rozřešený.

Božena Viková-Kunětická foto
Božena Viková-Kunětická 2
česká poslankyně Českého zemského sněmu, československá p... 1862 – 1934

Láska zrozená ze zoufalství nemůže být pravá.

André Maurois foto
André Maurois 97
francouzský spisovatel 1885 – 1967

Hranice mezi dobrem a zlem, nadějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás.

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937

Tajemství, které nám Panna svěřila, spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. První bylo vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.

Lúcia dos Santos foto
Lúcia dos Santos 1
1907 – 2005

V náboženství stejně jako ve válce a všude jinde nedojdete
útěchy tak, že ji budete vyhledávat. Hledáte--li pravdu, můžete nakonec
dojít útěchy: hledáte-li útěchu, nedostane se vám ani útěchy ani pravdy -
jedině lichotek a zbožných přání zpočátku a zoufalství nakonec.

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963

I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.

Karel IV. foto
Karel IV. 3
český král a císař římský 1316 – 1378

Sni, sni, sni! Nebudeš mít nikdy čas trpět zoufalstvím.

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 197
indický spisovatel a guru 1931 – 2007

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství.

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950

Zoufalství je poslední zbraň, která někdy vede k vítězství.

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.

Zoufalství je špatný spojenec a přivede vás dál, než tušíte.

Alberto Moravia foto
Alberto Moravia 18
italský spisovatel 1907 – 1990

Považuji za pokrytecké, že jsou nám lhostejná mnohá zvěrstva, která lidi vhánějí do zoufalství, ale v případě sebevražd jsou najednou všichni připraveni zasahovat, zachraňovat.

Radka Denemarková foto
Radka Denemarková 10
česká spisovatelka a překladatelka 1968

Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu.

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 58 citátů

Články

Citáty z Malého prince, které jsem pochopil až jako dospělý

Útlá dětská knížka Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho je jednou z nejkrásnějších knížek, které jsem kdy četl. Často se k ní vracím a žasnu kolik moudrosti je v ní ukryto. Pro tento článěk jsem vybral několik mých oblíbených citátů.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .