Citáty o zoufalství

Sri Chinmoy foto
Sri Chinmoy 196
indický spisovatel a guru 1931 – 2007
„Sni, sni, sni! Nebudeš mít nikdy čas trpět zoufalstvím.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.“


George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství.“

Karel IV. foto
Karel IV. 3
český král a císař římský 1316 – 1378
„I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Zoufalství je poslední zbraň, která někdy vede k vítězství.“

Alberto Moravia foto
Alberto Moravia 18
italský spisovatel 1907 – 1990
„Zoufalství je špatný spojenec a přivede vás dál, než tušíte.“

Radka Denemarková foto
Radka Denemarková 10
česká spisovatelka a překladatelka 1968
„Považuji za pokrytecké, že jsou nám lhostejná mnohá zvěrstva, která lidi vhánějí do zoufalství, ale v případě sebevražd jsou najednou všichni připraveni zasahovat, zachraňovat.“

Ellen Gould Whiteová foto
Ellen Gould Whiteová 6
americká autorka a zakladatelka Církve adventistů sedmého... 1827 – 1915
„Neustálé hromadění majetku jednou třídou lidí by způsobilo velké příkrosti, zbídačení a ponížení druhé třídy lidí. Kdyby se moci zámožných nějakým způsobem nečelilo, stala by se neomezenou, a chudý, ač má v očích Božích stejnou cenu, by byl svými bohatšími bratry pokládán za méněcenného a podle toho by s ním i jednali. Pocit takového útlaku by vyvolal hnutí v chudší třídě. Zavládl by v ní pocit beznaděje a zoufalství, který by vedl ke zkáze mravů společnosti a otevřel dveře zločinům všeho druhu. “


Émile Zola foto
Émile Zola 19
francouzský spisovatel, představitel naturalismu 1840 – 1902
„Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.“

Woody Allen foto
Woody Allen 136
americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel, d... 1935
„Dnes, víc než kdy jindy v historii, stojí lidstvo na křižovatce. Jedna cesta vede do zoufalství a naprosté beznaděje. Druhá do totálního zničení. Modleme se aby jsme v sobě našli moudrost zvolit si tu správnou.“

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011
„Člověk se nikdy neobětuje v zoufalství, nýbrž v nadšení. Neočekává od svého obětování smutek a beznaděj, nýbrž naopak blaženost, která převýší všechno, co mu může poskytnout běžný život.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Ve světě plném nenávisti se ještě musíme odvážit doufat. Ve světě plném hněvu se ještě musíme odvážit věřit v Mír. Ve světě plném zoufalství se ještě musíme odvážit snít. A ve světě plném nedůvěry se ještě musíme naučit věřit.“


Božena Němcová foto
Božena Němcová 44
česká spisovatelka 1820 – 1862
„Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Hranice mezi dobrem a zlem, nadějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás.“

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Přivést k zoufalství duši mladého člověka je zločin, který překonává všechny ostatní zločiny.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Valná část lidí žije v tichém zoufalství. To, čemu se říká odevzdanost, je zatvrzelé zoufalství. Ze zoufalého města odcházíte na zoufalý venkov, jen abyste se potěšili nádherou norků a ondater. Navyklé, leč neuvědomované zoufalství prostupuje skrytě i tak zvané hry a kratochvíle. Žádné zábavné rozptýlení v nich nenacházíte - to se totiž dostavuje až po práci. Je však charakteristickým rysem moudrosti uvarovat se zoufalého počínání.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 58 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .