Citáty o ztrátě

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.“

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti 23
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 – 1564
„Není větší ztráty nad ztracený čas.“


Eduard Petiška foto
Eduard Petiška 18
český básník, dramatik, germanista, překladatel, romanopi... 1924 – 1987
„Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.“

Lauren Oliver 54
americká spisovatelka 1982
„Jsou ztráty, se kterými se nikdy nesmíříme. - Rekviem“

Erich Maria Remarque foto
Erich Maria Remarque 135
německý spisovatel 1898 – 1970
„Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.“

Arthur Miller foto
Arthur Miller 4
dramatik ze Spojených států 1915 – 2005
„Najít krásu ve smutku, naději ve ztrátě a důstojnost v prohře – v tom je skutečné umění života.“

Francois Rabelais foto
Francois Rabelais 17
hlavní francouzský renesanční spisovatel 1494 – 1553
„Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny.“

Karel Svoboda foto
Karel Svoboda 8
český hudební skladatel 1938 – 2007
„Ztráta dítěte je to nejhorší, co vás může potkat. Neumíte si představit ten smutek, který vám zaplní duši. Všechny slzy a trápení z té doby jsem dal do hudby, odrážejí se v ní. Hudba dokáže pomoci uniknout, mám štěstí, že ji mám.“


Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„To, co většinu lidí děsí na smrti nejvíc, není ztráta budoucnost, ale ztráta minulosti.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Ze ztráty dobré pověsti by si lidé pranic nedělali, kdyby nebyly s dobrou pověstí spojeny mnohé hmotné výhody.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo...
„Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.“

Courtney Love foto
Courtney Love 40
americká punková písničkářka, hudebnice, herečka a umělkyně 1964
„Když umíráte a celý váš život se vám přehrává před očima, přemýšlíte o skvělých, strašných věcech, které jste udělali i citových pádech, které vám někdo způsobil a kterých jste se dopustili vy na někom jiném. Jsou to důležité věci. Mít nějakou citovou ztrátu, která přesahuje celý váš čas je skvělé. Každý musí být někdy ponížen.“


Jack Kerouac foto
Jack Kerouac 17
americký spisovatel 1922 – 1969
„Z chlapce nedělá muže ani tak láska sama, jako její ztráta.“

  Konfucius foto
Konfucius 101
čínský učitel, editor, politik a filozof -550 – -478 př. n. l.
„Učit se a nemyslet, to je ztráta času. Myslet a nepoučit se, to je nebezpečné.“

Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.“

Thomas More foto
Thomas More 10
anglický renesanční humanista 1478 – 1535
„A tak když v duchu přehlížím a převracím všechny ty státy, které dnes všude po světě vzkvétají, nepřipadá mito - bůh mi buď milostiv - jako nic jiného než jako spiknutí boháčů; jednajících o vlastních vyhodáchpod záminkou a jménem státu. Vynalézají a vymýšlejí si všechny způsoby a úskoky, aby jimi to, cosami nepoctivě nahrabali, především udrželi beze strachu před ztrátou, za druhé (v případěztráty), aby to mohli přičiněním a prací všech chudáků co nejladněji získat zpět a mohli tohozneužívat. Jakmile se jednou boháči -jménem státu, to jest i jménem chudých - rozhodnou, že setakovéto uskoky mají zachovávat, ihned se z toho stávají zákony. A tak nejhorší lidé se svounenasytnou žádostivostí rozdělili jenom mezi sebe vše to, co by bylo dobře postačilo pro všechny.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 96 citátů

Související témata

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .