Nové citáty strana 4

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog
„Kdyby bylo možné při konfliktech zastavit čas a probrat celou situaci racionálně skrze ujasnění si, proč druhý jedná tak, jak jedná, drtivá většina následků by nenastala.“

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog
„Ať už se stalo cokoliv negativního, skutečný přínos to má pro vás až tehdy, když z toho získáte zkušenosti ve větší hodnotě, než to, co jste ztratili/nezískali.“


Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius 20
francouzský filozof 1715 – 1771
„Omezení tisku je urážka národa, zakázat číst určité knihy jest prohlásit obyvatele buď hlupáky, nebo otroky.“

Bud Spencer foto
Bud Spencer 1
italský herec 1929
„Věřím na posmrtný život. Uvidím, co bude, až si mě Pán zavolá. Jestli tam přijdu a nenajdu tam nic, tak se vážně rozzlobím a budu zlý!“

David Ogilvy foto
David Ogilvy 3
1911 – 1999
„Jestliže to neprodává, není to kreativní.“

Winston Churchill foto
Winston Churchill 78
premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 – 1965
„Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antifašisty.“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Nikdy nemyslím na čas, který jsem ztratil. Zkrátka pokračuji v programu, protože je tam. Je to pro mě naplánováno. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Kritický, nezávislý a investigativní tisk je životní mízou každé demokracie. Tisk musí být bez státního zasahování. Musí mít ekonomickou sílu postavit se pochlebování vládních úředníků. Musí mít dostatečnou nezávislost, aby mohl být troufalý a zvídavý beze strachu či zaujatosti. Musí být pod ochranou ústavy, aby mohl ochraňovat naše práva jako občanů. (kniha Nelson Mandela By Himself)“


Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Opravdoví vůdci musí být připraveni obětovat za svobodu svého lidu vše. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„To, co se v životě počítá, není pouhý fakt, že jsme žili. To, jak jsme změnili životy druhých k lepšímu, rozhodne o významu života, který vedeme. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Ti, kdo jednají s morálkou, poctivě a důsledně, se nemusí obávat sil nehumánnosti a krutosti. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Základní starost o druhé v našich osobních i společenských životech výrazně napomáhá k vytvoření lepšího místa na tomto světě, jak o tom tak vášnivě sníme. (kniha Nelson Mandela By Himself)“


Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Bojuji proti bílé nadvládě a bojuji proti černé nadvládě. Ctím ideál demokratické a svobodné společnosti, kde všichni lidé žijí spolu v harmonii a s rovnými příležitostmi. Je to ideál, pro který doufám, že žiji a kterého dosáhnu. Pokud tomu však bude třeba, je to ideál, za který jsem připraven zemřít. (výrok Nelsona Mandely před soudem, než byl 20. dubna 1964 poslán do vězení)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Cíl, kterého chceme dosáhnout, je dovršením tužeb celého lidstva po lidské důstojnosti a lidském naplnění. (projev v OSN, 1993)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Mnoho lidí v této zemi už zaplatilo přede mnou a mnozí zaplatí po mně. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Mám rád přátele, kteří mají nezávislou mysl, protože mají tendenci přimět vás vidět problémy z jiných úhlů. (kniha Nelson Mandela By Himself)“

Zobrazeno 49-64 citátů z celkem 26657 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .