Citáty na téma autorita

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 48
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.“

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.
„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“


Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Autorita neznamená pro tupé davy žádnou zjevnou nebo pochybnou mravní hodnotu, je mu jen něčím jako svatý obrázek na stěně nebo strašák v poli.“

William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham 62
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 – 1965
„Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány.“

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče trvale podrývající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že učitelé něco zvládnou. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové“

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947
„Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 45
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Když uzavřeš mír s autoritou, staneš se autoritou.“

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.“


 Isokratés foto
Isokratés 7
starověký řecký řečník -436 – -338 př. n. l.
„Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Kritikové degradují klasiky na autority.“

Paul Tillich foto
Paul Tillich 2
německo-americký teolog a filozof 1886 – 1965
„Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.“


Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.“

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980
„Člověk se může spoléhat sám na sebe, nepotřebuje žádných zjevení a žádné církevní autority k tomu, aby věděl, co je dobré a co je zlé.“

Jonas Ridderstrale foto
Jonas Ridderstrale 56
švédský obchodní teoretik 1966
„Dříve jsme důvěřovali autoritám jen proto, že byli na vrcholu. Dnes nevěříme nikomu a ničemu. Důvěru je třeba si zasloužit.“

Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Hloupost vysokého úředníka může být totiž v některých případech užitečná. Některé autority dokonce tvrdí, že určitá míra hlouposti je nutná.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 55 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .