Citáty na téma autorita

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

 Sókratés foto
Sókratés 70
klasický řecký filozof -469 – -399 př. n. l.

„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil král. „Autorita je založená především na rozumu.“...
(kniha Malý princ - Kapitola X)

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944

Když uzavřeš mír s autoritou, staneš se autoritou.

Jim Morrison foto
Jim Morrison 47
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971

Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939

Školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině, o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče trvale podrývající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že učitelé něco zvládnou. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938

Šéf své podřízené řídí, vůdce je vede. Šéf je závislý na autoritě, vůdce na dobré vůli. Šéf vzbuzuje strach, vůdce nadšení. Šéf říká "já", vůdce říká "my". Šéf se soustřeďuje na viníka při selhání, vůdce na samotné selhání. Šéf ví, jak se má co udělat, vůdce ukazuje, jak to má být. Šéf říká "Jděte!", vůdce říká "Pojďme!"

John C. Maxwell foto
John C. Maxwell 27
americký autor, reproduktor a pastor 1947

Následkem čehož požíval [Najman] u svých spoluobčanů respektu a úcty: vyjadřovat své blbství s veškerou autoritou, již podobné konání předpokládá, je pro Čechy nejvyšší ctižádostí hned za organizováním plodné kolaborace s rozličnými mocnostmi a budováním skalek. (Ad acta )

Patrik Ouředník foto
Patrik Ouředník 12
český archivář, básník, literární teoretik, překladatel a... 1957

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 50
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942

Autorita neznamená pro tupé davy žádnou zjevnou nebo pochybnou mravní hodnotu, je mu jen něčím jako svatý obrázek na stěně nebo strašák v poli.

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány.

William Somerset Maugham foto
William Somerset Maugham 62
britský dramatik, romanopisec, povídkář 1874 – 1965

Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritou, nerespektuje starší.

 Isokratés foto
Isokratés 7
starověký řecký řečník -436 – -338 př. n. l.

Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.

Kritikové degradují klasiky na autority.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat.

Paul Tillich foto
Paul Tillich 2
německo-americký teolog a filozof 1886 – 1965

Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892

Člověk se může spoléhat sám na sebe, nepotřebuje žádných zjevení a žádné církevní autority k tomu, aby věděl, co je dobré a co je zlé.

Erich Fromm foto
Erich Fromm 62
německý filozof, psycholog a psychoanalytik 1900 – 1980

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 56 citátů

Články

Nejkrásnější citáty z Medvídka Pú

Medvídek Pú je nedílnou součástí dětských knihovniček už 90 let. Všimli jste si někdy, kolik moudrosti se v jeho příbězích ukrývá?

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .