Citáty na téma bál

Thalés Milétský foto
Thalés Milétský 3
řecký filozof -623 – -546 př. n. l.
„Dobrý vládce je nejvíce slavný tehdy, spořádá-li své poddané tak, aby se báli ne jeho, ale o něho.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Svoje chyby jsem povýšil na úspěch a stal jsem se tím, čeho jsem se kdysi bál.“


Helena Válková 1
česká politička a právnička 1951
„(…) já si myslím, že je dobře, aby se politici trošku báli překračovat tu hranici mezi korupcí a politickým vyjednáváním. Jen ať zvažují každé slovo, každou větu, kterou pronesou, jestli tím neslibují něco, co už překročí hranici trestního zákona.(v souvislosti se stíháním politiků za korupci)“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Je mnoho nepříjemných věcí, které bychom nejraději zahodili, kdybychom se nebáli, že je jiní zvednou.“

 Tereza z Avily foto
Tereza z Avily 10
římskokatolická světice 1515 – 1582
„Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.“

Joanne Rowling foto
Joanne Rowling 33
britská spisovatelka 1965
„Vždycky nazývej věci jejich pravým jménem. Pokud by ses ho bál vyslovit, o to větší z nich budeš mít strach.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Postupně jsem začínal křesťanskou školu nesnášet a pochybovat o všem, co se mi tam snažili vsugerovat. Začínalo být jasné, že utrpení, kterého se pokoušeli zbavit modlením, je utrpení, jímž mučí sami sebe a teď i nás. Šelma, jíž se tolik báli, byli ve skutečnosti oni sami: byl to člověk, nikoli mytologický démon, kdo měl nakonec zničit člověka. A ta šelma se zrodila z jejich strachu.“

„Příliš jsem miloval radost. A když Bůh rozdílel smutek, úmyslně jsem přišel pozdě. Bál jsem se ho. Teď je můj smutek bez břehů a bez hranic.“


František Nepil foto
František Nepil 5
český humorista a scénárista 1929 – 1995
„Babička... se smrti nebála a čekala ji, tak jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 90
francouzský autor 1866 – 1944
„Nemoc deptá sice tělo, ale osvobozuje duši a také ji očišťuje; v nocích a dnech nucené nečinnosti napadají člověka myšlenky, které jako by se jinak bály příliš ostrého světla... Kdo nikdy nestonal, nezná dobře své nitro.“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce jiné, dali jim právo hřešit.“

Cesare Pavese foto
Cesare Pavese 19
italský básník, prozaik, literární kritik a překladatel 1908 – 1950
„Věc, které se člověk potají bál, se přihodí vždy.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Na představě pozemského ráje mi bývá nejmilejší to, že se v něm zvířata nebála člověka.“

Josef Václav Sládek foto
Josef Václav Sládek 8
český básník, novinář a překladatel 1845 – 1912
„V náruči Boží kdo by se bál?“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Bál se o své zdraví tak, že denně preventivně navštěvoval svého lékaře.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Některým lidem se myšlenky prostě nedostavují, aniž by se bály, že tím něco prohrají.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 54 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .