Citáty na téma chaos

Bertrand Russell foto
Bertrand Russell 40
logik a jeden z prvních analytických filozofů 1872 – 1970
„Příliš málo svobody přináší stagnaci, příliš mnoho chaos.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá.“


 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma 1935
„Lidé byli stvořeni k tomu, aby byli milováni, a věci k tomu, aby byly používány. Svět je v chaosu proto, že vše je naopak.“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 48
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.“

Herbert Edward Read foto
Herbert Edward Read 15
anglický anarchista, básník a kritik literatury a umění 1893 – 1968
„Umění je únik z chaosu.“

 Pythagoras foto
Pythagoras 38
starověký řecký matematik a filozof -585 – -500 př. n. l.
„Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.“

Roger Zelazny 61
americký spekulativní prozaik 1937 – 1995
„Někdy i zdání může být skutečnost. (Princ Chaosu)“

Jim Morrison foto
Jim Morrison 45
vedoucí zpěvák The Doors 1943 – 1971
„Zajímají mě takové věci jako vzpoura, zmatek, chaos – hlavně činnosti, u kterých se zdá, že nemají žádný smysl. Zdá se mi, že je to cesta ke svobodě... Spíš, než abych začal od vnitřku, začnu od vnějšku a dosáhnu duševního prostřednictvím fyzického.“


„Byl to řád, nebo chaos?“

Patrick Ness 15
americko-britský romanopisec a dětský spisovatel 1971
„Bojovat, znamená žít.
- Chaos - Temný ráj“

Lauren Kate foto
Lauren Kate 49
americká spisovatelka 1981
„Musíš počítat s chaosem.“

Bob Dylan foto
Bob Dylan 11
americký písničkář 1941
„Akceptuji chaos, jen nevím zda on akceptuje mě.“


Arthur Schnitzler foto
Arthur Schnitzler 7
rakouský lékař a spisovatel 1862 – 1931
„Pořádek je cosi umělého. Přirozený stav je chaos.“

„Smysl je termín pro naši životní orientaci. Pomáhá nám v tom, abychom se neutopili v močálu sobectví, lenosti a planých řečí. Smysl je mostem k tvorbě bytí v moři chaosu.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Lidské srdce - toť chaos vesmíru.“

Joseph Ford foto
Joseph Ford 2
americký fyzik 1927 – 1995
„Evoluce je chaos se zpětnou vazbou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 53 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .