Citáty na téma chápání


John Zerzan foto
John Zerzan 10
americký anarchista, filozof a spisovatel 1943
„…Jde o to, aby se lidské chápání a cítění spíše posunulo k hranicím anarchistických myšlenek spojených s co největším odstraněním té techniky, která jakýmkoli způsobem může závažněji poškozovat životní prostředí. Jde o dlouhodobý proces, který je ale nutné v nejbližších chvílích zahájit. Je jedno, jestli si jeho nositelé budou říkat anarchisté, komunisté, primitivisté nebo třeba puntíčkovaní chrobáci…“

„Porozumění psanému slovu a chápání literatury nebo jakéhokoli druhu umělecké tvorby je naprosto nezbytným prvkem slušné společnosti. Proč si myslíš, že nacisti ze všeho nejdřív pálili knihy?“


Carl Sagan foto
Carl Sagan 19
americký astrofyzik, kosmolog a pedagog 1934 – 1996
„Mozek je jako sval. Když je používán cítíme se velmi dobře. Chápání je radostné.“

 Abdu’l-Bahá foto
Abdu’l-Bahá 6
syn Bahá'u'lláhova a vůdce Bahá'í Faith 1844 – 1921
„Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.“

Alexander Pope foto
Alexander Pope 16
anglický básník 18. století 1688 – 1744
„Člověk bývá tak sebevědomí, jak je omezeno jeho chápání.“

Alexander Pope foto
Alexander Pope 16
anglický básník 18. století 1688 – 1744
„Člověk bývá tak sebevědomý, jak je omezeno jeho chápání.“

Maxim Gorkij foto
Maxim Gorkij 34
ruský spisovatel 1868 – 1936
„Všichni lidé usilují nejen snížit vynikajícího člověka na úroveň svého vlastního chápání, ale dokonce se pokoušejí srazit ho k sobě pod nohy do onoho lepkavého bláta, které sami nadělali a pak ho pojmenovali všedním životem.“

Jizhar Smilansky foto
Jizhar Smilansky 1
izraelský politik 1916 – 2006
„Sekularismus není projevem shovívavosti ani chaosem bez zákonů. Nezavrhuje tradici ani se neobrací zády ke kultuře, jejímu působení a výdobytkům. Taková nařčení nejsou ničím jiným než lacinou demagogií. Sekularismus představuje odlišné chápání člověka a světa, nenáboženské chápání.“


Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 65
raně křesťanský teolog a filozof 354 – 430
„Existuje i další forma pokušení, jež skýtá ještě větší nebezpečí. A tím je nemoc zvaná zvídavost … Právě ona nás vede k tomu, abychom zkoušeli a objevovali tajemství přírody, tajemství, která leží mimo naše chápání, která nám nic nepřinesou a která by člověk nikdy neměl toužit poznat.“

Vladimír Sergejevič Solovjov foto
Vladimír Sergejevič Solovjov 3
ruský filozof 1853 – 1900
„Ateistické chápání světa vede k prázdnosti duše a ke sklonům k sebevraždě.“

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Kristus je v Bohu natolik skryt přirozenému tělesnému chápání, že nemůže být nikým spasitelně poznán, leč jim Jej zjeví Bůh Otec sám. “

Roman Skružný 5
1932 – 2004
„Každý primitiv nenávidí vše, co přesahuje hranice jeho chápání.“


Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 43
španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973
„Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu. Přinejmenším tu pravdu, jež je nám předkládána k chápání.“

Michael Cunningham foto
Michael Cunningham 6
romanopisec 1952
„Inspirace mě chytila v půl šesté ráno a chvíli sem potřeboval být sám bez sebe, abych se pochopil a aby mi došlo, že život je prostě jako pohled z okna - stačí se kouknout kamkoli a chvíli se tam dívat a uvidíte, že se to vlastně neliší od toho celého chápání světa, že je to takový malý zatracený intelektuálský mikrokosmos...“

Simon Kernick 18
britský spisovatel kriminálních románů 1966
„Pak už je jenom jedna alternativa – nechat uniknout pachatele, kteří mají na svědomí zločiny tak odporné, že přesahují lidské chápání. A to je alternativa, která se prostě vymyká zdravému rozumu. (Den, kdy je dobré zemřít)“

„... já se chci především pokusit stát se člověkem, jakým bych musel být podle svého chápání.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .