Citáty na téma chvála

 Čuang-c' foto
Čuang-c' 8
klasický čínský filozof
„Narození a umírání, život a smrt, úspěch a neúspěch, chudoba a bohatství, důstojnost a nedůstojnost, chvála a hana, hlad a žízeň, horko a zima se střídají v běhu událostí, jako to odpovídá cestám osudu. Nestojí proto za to, nechat si tím vším rušit vnitřní souzvuk.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.“


„Můj milý Pán Bůh ráčil mi dávati všecko dobré v celém živobytí mém; nyní pak dává mi píti kalich utrpení. Jist jsem tím, že to činí k mému dobrému, abych skrze žalostivou a ohavnou smrt tou úzkou cestou přišel do království nebeského. Jáť jsem sic nezasloužil toho, aby mne s těmi vzácnými lidmi korunou mučedlnickou poctiti ráčil, ale když se tak jeho Božské milosti líbí; budiž mu ze všeho věčná čest i chvála. “

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 59
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.
„Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.“

Samuel Johnson foto
Samuel Johnson 47
anglický spisovatel 1709 – 1784
„Zasloužená chvála je jen pouhá povinnost, avšak lichotka je dar.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Domýšlivci slyší pouze chválu.“

Mary Kay Ash foto
Mary Kay Ash 4
podnikatelka 1918 – 2001
„Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála.“

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952
„Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.“


Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1922 – 1990
„Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Když se o někom říká: jeho politické myšlení se za čtyřicet let nezměnilo - je to špatná chvála. Znamená to, že pro něho neexistovala ani každodenní zkušenost, ani přemýšlení.“

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.
„Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.“

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1747 – 1827
„Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát.“


 Phaedrus foto
Phaedrus 25
latinský bajkař a pravděpodobně trácký otrok
„Je pro mne chválou, že ty a tobě podobní opisují má slova do svých knih.“

Richard Brinsley Sheridan foto
Richard Brinsley Sheridan 9
britský politik 1751 – 1816
„Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.“

Charles Michael Schwab foto
Charles Michael Schwab 2
americký podnikatel a veřejný činitel 1862 – 1939
„Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Čest tvoje, jméno a chvála ti po všechny zůstanou časy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 68 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .