Citáty na téma chvála

Žena žije pocitem, že dostane-li se chvály jiné, je to na její újmu.

Guy De Maupassant foto
Guy De Maupassant 26
francouzský spisovatel 1850 – 1893

Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180

Odmítat nasupeně jakoukoli chválu je hrubost, vnímejme citlivě, jestliže dobří lidé upřímně chválí, co je chvály hodno.

Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere 91
francouzský spisovatel a filozof 1645 – 1696

... Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili... Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli... (část dopisu z Kostnice 10.6.1415)

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415

Narození a umírání, život a smrt, úspěch a neúspěch, chudoba a bohatství, důstojnost a nedůstojnost, chvála a hana, hlad a žízeň, horko a zima se střídají v běhu událostí, jako to odpovídá cestám osudu. Nestojí proto za to, nechat si tím vším rušit vnitřní souzvuk.

 Čuang-c' foto
Čuang-c' 9
klasický čínský filozof 369 – -289 př. n. l.

Závist je forma chvály.

John Gay foto
John Gay 8
1685 – 1732

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku.

Paul Arden 7
spisovatel 1940 – 2008

Můj milý Pán Bůh ráčil mi dávati všecko dobré v celém živobytí mém; nyní pak dává mi píti kalich utrpení. Jist jsem tím, že to činí k mému dobrému, abych skrze žalostivou a ohavnou smrt tou úzkou cestou přišel do království nebeského. Jáť jsem sic nezasloužil toho, aby mne s těmi vzácnými lidmi korunou mučedlnickou poctiti ráčil, ale když se tak jeho Božské milosti líbí; budiž mu ze všeho věčná čest i chvála.


Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.

 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu 60
starověký řecký filozof -341 – -269 př. n. l.

Zasloužená chvála je jen pouhá povinnost, avšak lichotka je dar.

Samuel Johnson foto
Samuel Johnson 47
anglický spisovatel 1709 – 1784

Domýšlivci slyší pouze chválu.

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 162
francouzský letec a spisovatel 1900 – 1944

Jsou dvě věci, po kterých lidé touží víc než po sexu a penězích - uznání a chvála.

Mary Kay Ash foto
Mary Kay Ash 4
podnikatelka 1918 – 2001

Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.

Jaromír John foto
Jaromír John 38
český novinář, romanopisec, spisovatel a vědecký spisovatel 1882 – 1952

Když se o někom říká: jeho politické myšlení se za čtyřicet let nezměnilo - je to špatná chvála. Znamená to, že pro něho neexistovala ani každodenní zkušenost, ani přemýšlení.

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885

Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.

 Xenofón foto
Xenofón 12
starověký řecký historik a filozof -430 – -354 př. n. l.

Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 68 citátů

Články

20 motivačních citátů v angličtině s českým překladem

Každému občas chybí motivace k práci, k učení, k životu. Přečtěte si těchto 20 vybraných citátů a hned to půjde snáze. Jako bonus si můžete procvičit angličtinu.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .