Citáty na téma čistota

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Člověk obdařený genialitou je nesnesitelný, pokud zároveň nemá alespoň dvě další vlastnosti: vděčnost a čistotu.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Na zvířatech mi připadne báječné to samé, co na dětech. Ta čistota, ta čestnost, kdy vás za nic neodsuzují, nic po vás nechtějí - jen být vašim přítelem.“


Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce.“

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927
„Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.“

 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Svět dítěte je plný nevinnosti a čistoty, ale postupně vykročíme na cestu, dlážděnou lží a proradností, a když dozrajeme, jsme staří - nejen tělesně, ale i duševně.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 114
první československý prezident 1850 – 1937
„Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.“


Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Slavný ruský biolog Pavlov už dávno zjistil pokusy na psech, že spokojenost a pocit bezpečí jsou ještě lepší kuchař, než hlad. Jinými slovy: jest vědecky dokázáno, že příjemné okolí, světlo, pohled na květiny, útulnost a čistota pomáhají jedlíkovi vylučovat větší množství žaludečních šťáv. Tím se zlepší trávení, čili lépe využije suroviny, ať už ta surovina je buřt nebo Gigot d’agneau en croute avec gratin Dauphinois a la Créme.“

 Lao-c' foto
Lao-c' 67
čínský filozof -604
„Čistota a klid uvádějí do pořádku všechno pod nebem.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“

Betty MacDonald 6
spisovatelka 1908 – 1958
„Moc velká čistota vydrhne srdce z těla. (Vejce a já)“


Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí 71
indický politik 1869 – 1948
„K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.“

Umberto Eco foto
Umberto Eco 30
italský semiotician, esejista, filozof, literární kritik ... 1932 – 2016
„Kdo nemá mravní zásady, obvykle se zahalí do praporu, a parchanti se vždycky dovolávají čistoty své rasy. (Pražský hřbitov)“

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Rozbij svou klec a jako fénix lásky vystup k výšinám svatosti. Zapři se a naplněn duchem milosti setrvej v říši nebeské čistoty.“

Alexej Nikolajevič Tolstoj foto
Alexej Nikolajevič Tolstoj 5
ruský a sovětský spisovatel 1883 – 1945
„Važ si každého člověka, ale stokrát víc si važ dítěte a střes se, abys neporušil jeho dětské čistoty.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 38 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .