Citáty na téma dispozice

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Miloslav Švandrlík foto
Miloslav Švandrlík 7
český humorista, romanopisec a spisovatel knížek pro děti 1932 – 2009
„Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života.“


Kazimierz Świątek foto
Kazimierz Świątek 1
katolický kardinál 1914 – 2011
„Teprve v posledních letech pobytu v lágru jsem měl k dispozici hostie a víno, abych mohl tajně sloužit mši svatou. Jako kalich jsem užíval keramický šálek a proměněné hostie jsem roznášel katolíkům v lágru v krabičce od zápalek. Vzpomínám si na Velikonoční mši slavenou s několika katolickými spoluvězni v prádelně v oblacích páry. Po celý můj kněžský život to pro mne zůstaly nejkrásnější Velikonoce. “

Matyáš Kalina z Jähensteinu foto
Matyáš Kalina z Jähensteinu 1
český archeolog a vědecký spisovatel 1772 – 1848
„Možná, že moji následovníci v tomto bádání odmítnou leckterou moji domněnku jako mylnou. Neměli by však přitom zapomínat, že jsem mohl budovat své závěry pouze na tom materiálu, který jsem měl k dispozici, nikoli na jejich dokonalejších poznatcích, a že právě bloudění pomáhá často k tomu, abychom v neznámé krajině nalezli správnou cestu.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.“

„Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“

Lee Iacocca foto
Lee Iacocca 19
americký obchodník 1924
„Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Současný svět je nejlepší ze všech, které máme k dispozici.“

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Filozofové jsou násilníci, kteří nemají k dispozici armádu, a proto si podrobují svět tím, že jej zavřou do nějakého systému.“

Petr Malásek foto
Petr Malásek 1
český hudební skladatel, hudebník a klavírista 1964
„Talent je určitá dispozice, která přichází v určitou chvíli. Osobně si myslím, že každý člověk má nějaký talent, jen ho musí rozeznat. A pak s tím začít pracovat, věnovat tomu čas, úsilí. A přitom nezbožňovat peníze. Ty buď přijdou, anebo také ne. Talent se musí milovat a člověku musí být jedno, zda se tím talentem živí. Tato určitá posedlost talentem je pro jeho rozvoj velmi důležitá – jen tak ho může člověk proměňovat a díky němu přinášet další ovoce.“

Jean Paulhan foto
Jean Paulhan 1
francouzský spisovatel 1884 – 1968
„... lidská mysl ... zaujímá v každém okamžiku celý prostor, který má k dispozici.“


Robert Crais foto
Robert Crais 3
romanopisec, scénárista 1953
„Teď není čas na to, abyste zapomněl všechno, co jste se naučil. Využijte možnosti, které máte k dispozici. Nesnažte se ze sebe dělat železného muže a myslete na to, že na všechno sám nestačíte. (Pravidlo dvou minut)“

Ivan Illich foto
Ivan Illich 2
rakouský filozof a teolog 1926 – 2002
„Zdraví, učení, důstojnost, nezávislost a tvůrčí úsilí se chápou v první řadě jako výsledky práce institucí, jež těmto účelům údajně slouží a jejichž zdokonalení je závislé na tom, zda se vedením nemocnic, škol a jiných obdobných zařízení dá k dispozici více prostředků.“

Katie MacAlister 15
autorka 1964
„Obecně se předpokládá, že kdykoliv paní domu hodlá navštívit přípravnu a kuchyni, předem to vzkáže majordomovi či hospodyni. Pochopitelně přiznávám svou plnou vinu na tom, že když jste mě k tomu účelu potřebovala, nebyl jsem nahoře k dispozici, a neomlouvá mě ani ta řezavá bolest v oblasti ledvin... (Deníky psané v korzetu)“

Caitlin Moranová foto
Caitlin Moranová 3
anglická feministická autorka 1975
„To, co potřebujeme, je o sto procent zvýšit rozmanitost porna, které máme k dispozici. Řekněme si to na rovinu: převážná většina současného porna je stejně šablonovitá a strojově monotónní jako ledničky valící se z výrobní linky.

- Jak být ženou“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .