Citáty na téma dispozice


Miloslav Švandrlík foto
Miloslav Švandrlík 7
český humorista, romanopisec a spisovatel knížek pro děti 1932 – 2009
„Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.“


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 74
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, v... 1706 – 1790
„Jsou tři velcí přátelé: stará manželka, starý pes a peníze, které máš k dispozici“

„Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“

Seth Godin foto
Seth Godin 8
podnikatel a marketér 1960
„Jsem přesvědčen o tom, že marketing je tou nejmocnější silou, kterou mají k dispozici lidé, kteří chtějí dosáhnout změny.“

Kazimierz Świątek foto
Kazimierz Świątek 1
katolický kardinál 1914 – 2011
„Teprve v posledních letech pobytu v lágru jsem měl k dispozici hostie a víno, abych mohl tajně sloužit mši svatou. Jako kalich jsem užíval keramický šálek a proměněné hostie jsem roznášel katolíkům v lágru v krabičce od zápalek. Vzpomínám si na Velikonoční mši slavenou s několika katolickými spoluvězni v prádelně v oblacích páry. Po celý můj kněžský život to pro mne zůstaly nejkrásnější Velikonoce. “

Matyáš Kalina z Jähensteinu foto
Matyáš Kalina z Jähensteinu 1
český archeolog a vědecký spisovatel 1772 – 1848
„Možná, že moji následovníci v tomto bádání odmítnou leckterou moji domněnku jako mylnou. Neměli by však přitom zapomínat, že jsem mohl budovat své závěry pouze na tom materiálu, který jsem měl k dispozici, nikoli na jejich dokonalejších poznatcích, a že právě bloudění pomáhá často k tomu, abychom v neznámé krajině nalezli správnou cestu.“


Lee Iacocca foto
Lee Iacocca 19
americký obchodník 1924
„Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Současný svět je nejlepší ze všech, které máme k dispozici.“

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Filozofové jsou násilníci, kteří nemají k dispozici armádu, a proto si podrobují svět tím, že jej zavřou do nějakého systému.“


Robert Crais foto
Robert Crais 3
romanopisec, scénárista 1953
„Teď není čas na to, abyste zapomněl všechno, co jste se naučil. Využijte možnosti, které máte k dispozici. Nesnažte se ze sebe dělat železného muže a myslete na to, že na všechno sám nestačíte. (Pravidlo dvou minut)“

Ivan Illich foto
Ivan Illich 2
rakouský filozof a teolog 1926 – 2002
„Zdraví, učení, důstojnost, nezávislost a tvůrčí úsilí se chápou v první řadě jako výsledky práce institucí, jež těmto účelům údajně slouží a jejichž zdokonalení je závislé na tom, zda se vedením nemocnic, škol a jiných obdobných zařízení dá k dispozici více prostředků.“

Katie MacAlister 15
autorka 1964
„Obecně se předpokládá, že kdykoliv paní domu hodlá navštívit přípravnu a kuchyni, předem to vzkáže majordomovi či hospodyni. Pochopitelně přiznávám svou plnou vinu na tom, že když jste mě k tomu účelu potřebovala, nebyl jsem nahoře k dispozici, a neomlouvá mě ani ta řezavá bolest v oblasti ledvin... (Deníky psané v korzetu)“

Caitlin Moranová foto
Caitlin Moranová 3
anglická feministická autorka 1975
„To, co potřebujeme, je o sto procent zvýšit rozmanitost porna, které máme k dispozici. Řekněme si to na rovinu: převážná většina současného porna je stejně šablonovitá a strojově monotónní jako ledničky valící se z výrobní linky.

- Jak být ženou“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 30 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .