Citáty na téma dispozice

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Slova "míti se" neberu hmotně. Někdo se nemá nikdy a někdo pořád. Mít se to není stav peněženky, nebo úspěchů, to je dispozice. Být šťasten - to znamená umět to. Radovat se ze všeho, z každého dne, z každé hodiny. Raduji se. A proto se mám. A pořád. I když někdy, občas, ne. A vždycky jen svou vinou.“


Benjamin Franklin foto
Benjamin Franklin 74
americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, v... 1706 – 1790
„Jsou tři velcí přátelé: stará manželka, starý pes a peníze, které máš k dispozici“

„Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T. A. Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill.“

Seth Godin foto
Seth Godin 8
podnikatel a marketér 1960
„Jsem přesvědčen o tom, že marketing je tou nejmocnější silou, kterou mají k dispozici lidé, kteří chtějí dosáhnout změny.“

Miloslav Švandrlík foto
Miloslav Švandrlík 7
český humorista, romanopisec a spisovatel knížek pro děti 1932 – 2009
„Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života.“

Kazimierz Świątek foto
Kazimierz Świątek 1
katolický kardinál 1914 – 2011
„Teprve v posledních letech pobytu v lágru jsem měl k dispozici hostie a víno, abych mohl tajně sloužit mši svatou. Jako kalich jsem užíval keramický šálek a proměněné hostie jsem roznášel katolíkům v lágru v krabičce od zápalek. Vzpomínám si na Velikonoční mši slavenou s několika katolickými spoluvězni v prádelně v oblacích páry. Po celý můj kněžský život to pro mne zůstaly nejkrásnější Velikonoce. “

Matyáš Kalina z Jähensteinu foto
Matyáš Kalina z Jähensteinu 1
český archeolog a vědecký spisovatel 1772 – 1848
„Možná, že moji následovníci v tomto bádání odmítnou leckterou moji domněnku jako mylnou. Neměli by však přitom zapomínat, že jsem mohl budovat své závěry pouze na tom materiálu, který jsem měl k dispozici, nikoli na jejich dokonalejších poznatcích, a že právě bloudění pomáhá často k tomu, abychom v neznámé krajině nalezli správnou cestu.“


Lee Iacocca foto
Lee Iacocca 19
americký obchodník 1924
„Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Život je to, co nám přenechává k dispozici doba, stát a manželka.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Současný svět je nejlepší ze všech, které máme k dispozici.“

Robert Musil foto
Robert Musil 9
rakouský dramatik a romanopisec 1880 – 1942
„Filozofové jsou násilníci, kteří nemají k dispozici armádu, a proto si podrobují svět tím, že jej zavřou do nějakého systému.“


Maurice Trintignant 3
francouzský automobilový závodník 1917 – 2005
„Dostanete k dispozici okruh a záleží jen na vás, abyste se vyhnuli jeho úskalí. Jestli je na trati nějaký strom, nechtějte, aby ho vyvrátili; nechte ho růst kvůli ptákům v koruně.“

Hermann Häring 1
německý teolog 1937
„Chce-li tento papež učinit dobro církvi, musí odstoupit ze svého úřadu. Nebyl by to skandál, biskup musí dát svůj úřad k dispozici v 75 letech, kardinál ztrácí všechna svá práva v 80 letech. Není jasné, proč by se zrovna papež (jemuž je 81 let), nemohl držet těchto rozumných pravidel. (reakce na zrušení exkomunikace Richarda Williamsona Benediktem XVI.)“

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 8
katolický papež, nyní emeritní 1927
„(na adresu kněží v celibátu) Zřeknutí se manželství a rodiny se musí chápat takto: Vzdávám se toho, co je lidsky vlastně nejnormálnější a také nejdůležitější. Vzdávám se toho, že sám rozšířím strom života dalším životem, že budu mít vlastní zemi života, a žiji ve víře, že mou zemí je Bůh. Tím pro druhé svědčím o nebeském království, činím tuto víru hodnověrnější. Nejen slovy, ale zvláštním způsobem existence tedy svědčím o Ježíši, o evangeliu, a touto formou svého života se mu dávám k dispozici.“

Petr Malásek foto
Petr Malásek 1
český hudební skladatel, hudebník a klavírista 1964
„Talent je určitá dispozice, která přichází v určitou chvíli. Osobně si myslím, že každý člověk má nějaký talent, jen ho musí rozeznat. A pak s tím začít pracovat, věnovat tomu čas, úsilí. A přitom nezbožňovat peníze. Ty buď přijdou, anebo také ne. Talent se musí milovat a člověku musí být jedno, zda se tím talentem živí. Tato určitá posedlost talentem je pro jeho rozvoj velmi důležitá – jen tak ho může člověk proměňovat a díky němu přinášet další ovoce.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .