Citáty na téma diva

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství.“

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Podařené manželství je div světa.“


Michael Jackson foto
Michael Jackson 75
americký zpěvák 1958 – 2009
„Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá.“

Muhammad Ali foto
Muhammad Ali 39
americký boxer 1942 – 2016
„Joe Frazier je tak šeredný, že by měl odkázat svůj obličej Americkému úřadu pro divou zvěř.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme jen od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně výrazným rysem naší národní povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno prostředků. (1925)“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.“

Alexandre Vinet foto
Alexandre Vinet 1
švýcarský teolog 1797 – 1847
„Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé mnohem mladší než já. mám dojem, že jsou přede mnou. Život jim zjevuje své nejnovější divy. Pokud jde o starce, těm ze zásady odporuji.“


Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Už div ne dvě stě let odvykáme jakýmkoliv činům.“

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti 23
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 – 1564
„Není divu, že na mě Raffael žárlil, neboť vše, co o umění věděl, se naučil ode mě.“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Není divu, že v kampaních proti mužům prokazují lesbičky nejhbitější jazyk.“


James Russell Lowell foto
James Russell Lowell 5
americký básník, kritik, editor a diplomat 1819 – 1891
„Není divu, že je na univerzitách tolik moudrosti - každý jí s sebou něco přinese a žádnou si neodnese.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Satira pohřbívá lži. Není tedy divu, že zavání krchovem.“

Mika Waltari foto
Mika Waltari 33
finský autor 1908 – 1979
„Proč však toužit po zázracích větších, než je zázrak zrození a smrti? Vedle nich všechny divy světa blednou…Šťastná hvězda“

Stefan Zweig foto
Stefan Zweig 48
rakouský básník, překladatel a romanopisec 1881 – 1942
„Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 27 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .