Citáty na téma diva


Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Podařené manželství je div světa.“

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství.“


Arthur Conan Doyle foto
Arthur Conan Doyle 20
skotský lékař a spisovatel 1859 – 1930
„Lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější.“

Michael Jackson foto
Michael Jackson 76
americký zpěvák 1958 – 2009
„Musíme uzdravit svět. Chaos, beznaděj a nesmyslné ničení nás obklopují a jsou následkem odcizení, které lidé cítí mezi sebou a vůči svému prostředí. Toto odcizení má často kořeny v citově ochuzeném dětství. Děti byly o své dětství okradeny. Dětská mysl potřebuje záhady, kouzla, divy a vzrušení. Chci, aby má práce pomohla lidem objevit dítě, které se v nich skrývá.“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Jen jeden div je větší než moře, a tím je nebe. Jen jeden div je větší než nebe, a tím je nitro lidské duše.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Jediní lidé, jejichž názorům teď naslouchám s úctou, jsou lidé mnohem mladší než já. mám dojem, že jsou přede mnou. Život jim zjevuje své nejnovější divy. Pokud jde o starce, těm ze zásady odporuji.“

Robert Fulghum foto
Robert Fulghum 98
americký spisovatel, pastor a učitel 1937
„Kdyby mi bylo všechno úplně jasné, trávil bych život v hrozných úzkostech a bál bych se, že se ztratím, ale protože všechno a cokoliv je vždycky možné, zázrak nikdy není daleko a divy stále přicházejí“

Muhammad Ali foto
Muhammad Ali 39
americký boxer 1942 – 2016
„Joe Frazier je tak šeredný, že by měl odkázat svůj obličej Americkému úřadu pro divou zvěř.“


Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme jen od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousne-li nás blecha. Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům, ale stejně výrazným rysem naší národní povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a mají k tomu plno prostředků. (1925)“

Alexandre Vinet foto
Alexandre Vinet 1
švýcarský teolog 1797 – 1847
„Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 94
ruský spisovatel 1821 – 1881
„Už div ne dvě stě let odvykáme jakýmkoliv činům.“

Michelangelo Buonarroti foto
Michelangelo Buonarroti 23
italský sochař, malíř, architekt a básník 1475 – 1564
„Není divu, že na mě Raffael žárlil, neboť vše, co o umění věděl, se naučil ode mě.“


Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Víra je div, ale přece z ní není nikdo vyloučen, neboť všechen lidský život se soustřeďuje ve vášni, a víra je vášeň.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Není divu, že v kampaních proti mužům prokazují lesbičky nejhbitější jazyk.“

James Russell Lowell foto
James Russell Lowell 5
americký básník, kritik, editor a diplomat 1819 – 1891
„Není divu, že je na univerzitách tolik moudrosti - každý jí s sebou něco přinese a žádnou si neodnese.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Satira pohřbívá lži. Není tedy divu, že zavání krchovem.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 27 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .