Citáty na téma divadlo

Nechtěné detektivky v divadle - když divák až do konce hádá, zdali o něco jde.

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998

'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 105
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670

Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.

Claudio Abbado foto
Claudio Abbado 6
italský dirigent 1933 – 2014

Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980

Celej můj život je divadlo, a to je moje umění.

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969

V hudbě život Čechů. (při slavnosti kladení základního kamene Národního divadla, 16. května 1868)

Bedřich Smetana foto
Bedřich Smetana 5
český hudební skladatel 1824 – 1884

Manželství je životní role pro ty, co chtějí hrát divadlo.


Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti.

August Strindberg foto
August Strindberg 12
švédský dramatik, prozaik, básník, esejista a malíř 1849 – 1912

Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.


Tisíce květů uplynou, než okolnosti vynesou z davu muže, který sehraje na jevišti dějin podobné divadlo, jako já.

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821

Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900

Televize je pomsta divadla na filmovém průmyslu.

Peter Ustinov foto
Peter Ustinov 12
anglický herec, spisovatel a dramatik 1921 – 2004

Divadlo vychází ze života a do života se vrací.

Josef Kajetán Tyl foto
Josef Kajetán Tyl 8
český básník, dramatik, novinář, publicista, spisovatel, ... 1808 – 1856

Divadlo spojuje všechna umění - a my, herci, jsme misionáři.

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904

Divadlo je u nás nákladné zabíjení času; Řekům bývalo bohoslužbou.

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917

Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 127 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .