Citáty na téma divadlo

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Celej můj život je divadlo, a to je moje umění.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„'Vzdělancům mého národa': Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!“


Bedřich Smetana foto
Bedřich Smetana 5
český hudební skladatel 1824 – 1884
„V hudbě život Čechů. (při slavnosti kladení základního kamene Národního divadla, 16. května 1868)“

„Manželství je životní role pro ty, co chtějí hrát divadlo.“

August Strindberg foto
August Strindberg 12
švédský dramatik, prozaik, básník, esejista a malíř 1849 – 1912
„Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti.“

„Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Tisíce květů uplynou, než okolnosti vynesou z davu muže, který sehraje na jevišti dějin podobné divadlo, jako já.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic.“


Peter Ustinov foto
Peter Ustinov 12
anglický herec, spisovatel a dramatik 1921 – 2004
„Televize je pomsta divadla na filmovém průmyslu.“

Jan Werich foto
Jan Werich 156
český herec, dramatik a spisovatel 1905 – 1980
„Dobré divadlo začíná dobrým vrátným.“

Josef Kajetán Tyl foto
Josef Kajetán Tyl 8
český básník, dramatik, novinář, publicista, spisovatel, ... 1808 – 1856
„Divadlo vychází ze života a do života se vrací.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Divadlo spojuje všechna umění - a my, herci, jsme misionáři.“


František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Divadlo je u nás nákladné zabíjení času; Řekům bývalo bohoslužbou.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.“

Josef Fousek foto
Josef Fousek 14
český básník, fotograf, humorista, spisovatel a zpěvák 1939
„Ženy dokází udělat z mužů kašpárky. Ti ovšem žijí v domnění, že jsou ředitelé loutkových divadel.“

Heiner Goebbels foto
Heiner Goebbels 1
německý skladatel 1952
„Velmi často se redukuje divadlo na jakousi simulaci vnější reality. To je chyba. Divadlo vytváří svou vlastní realitu, skrze niž dává divákům novou zkušenost. To je to, co mám rád a co se snažím rozvíjet.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 127 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .