Citáty na téma dosažení

Carl von Clausewitz foto
Carl von Clausewitz 3
německo-pruský voják a vojenský teoretik 1780 – 1831
„K dosažení vítězství shromáždíme jednotky v centru vší síly a moci, v těžišti, nepřítele.“

William Shakespeare foto
William Shakespeare 209
anglický básník a dramatik 1564 – 1616
„Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.“


Honoré De Balzac foto
Honoré De Balzac 239
francouzský spisovatel 1799 – 1850
„Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Najdi v sobě křišťálový pramen své duše a pochopíš, že všechno toto hmotné pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve společnosti – všechny tyto hmotné statky, při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědomý život, jsou jen prach. Prach, který se v tomto pramenu okamžitě promění v nicotu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.“

Alexander Huber foto
Alexander Huber 1
německý horolezec 1968
„Vrátit se z hory bez dosažení vrcholu znamená sice porážku, ale také je to především šance vrátit se.“

Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Copak je tato geniální rovnice pro dosažení nesmrtelnosti opravdu tak jednoduchá: Ovládat své myšlenky, Věřit a Milovat.“

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 150
francouzský letec a spisovatel 1888 – 1957
„Vedu-li válku proto, abych dosáhl míru, vytvářím válku. Mír není stav, jehož by se dalo dosáhnout válkou. Jestliže uvěřím v mír dosažený zbraní, pak zemřu, sotva odzbrojím. Mír mohu nastolit jen tehdy, pokud ho sám vytvářím.“

„Udělali si z nás nástroje pro dosažení svých zrůdných cílů. […] Nehodlám totiž dopustit, aby mě jediný z těch grázlů použil k účelu, pro který jsem byl Systémem vyroben, zakončil vibrátorek.“


Peter Tosh foto
Peter Tosh 4
jamajský zpěvák a skladatel 1944 – 1987
„Pokud nechcete nést kříž, nemůžete nosit korunu, takže musíš projít nějakou formou ponížení k dosažení soužení.“

Zig Ziglar foto
Zig Ziglar 34
americký motivační řečník 1926 – 2012
„Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete.“

Samuel Richardson foto
Samuel Richardson 5
1689 – 1761
„Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda.“

Thomas Carlyle foto
Thomas Carlyle 38
skotský filozof, satirik, esejista, historik a pedagog 1795 – 1881
„Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou - také v tobě.“


„Potřebujeme čas ke snění, rozpomínání, čas k dosažení nekonečna. Potřebujeme čas, abychom byli sami sebou.“

Lech Przeczek foto
Lech Przeczek 94
český básník a spisovatel 1961
„Nesplněným snem každé kopie je dosažení kvalit originálu.“

Thomas Hobbes foto
Thomas Hobbes 18
anglický filozof 1588 – 1679
„Každý člověk má usilovat o mír, dokud je naděje na jeho dosažení. Není-li však možné míru dosáhnout, smí použít všechny možnosti a prostředky.“

Choderlos De Laclos foto
Choderlos De Laclos 6
francouzský romanopisec, oficiální a armádní generál 1741 – 1803
„Líbit se znamená pro muže pouze prostředek k dosažení úspěchu, pro ženu však to představuje samotný úspěch.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 45 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .