Citáty na téma etika

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison 29
americký vynálezce a podnikatel 1847 – 1931
„Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.“

Nicholas Winton foto
Nicholas Winton 13
britský makléř, který zachránil 669 židovských dětí během... 1909 – 2015
„Jestliže věříte v Boha, tak nerozumím, proč by měl být rozdíl věřit jako katolík, žid nebo muslim. Základ všech náboženství: dobro, etika, nezabíjet a starat se o své rodiče - je stejný. Myslím, že lidi by měli míň dbát o to, co je v náboženství rozděluje, ale víc o etiku. “


Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“

Mirek Topolánek foto
Mirek Topolánek 21
český člen českého Parlamentu (2006–2010), premiér ČR, se... 1956
„Tato Sněmovna se chová příšerně… Ve Sněmovně je bordel, jednotliví poslanci vykřikují z lavice. Vy mě budete tady školit z morálky a z etiky? (…) To, co jsem ukázal, znamená „Kalousku, jsi jednička!“Při odpovědi na interpelaci poslankyně Vlasty Bohdalové ohledně gesta (zvednutého prostředníku), které ukázal opozičním poslancům během schůze Sněmovny 2. 2. 2007; 11. schůze Poslanecké sněmovny 8. 2. 2007, [http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/011schuz/s011197.htm psp.cz]“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. -- Will Durant“


Josef Zvěřina foto
Josef Zvěřina 1
český profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a římskokat... 1913 – 1990
„Vnesl do etiky národa i do toho, co nazýváme kulturní člověk, složku náboženskou.o Masarykovi“

Albert Schweitzer foto
Albert Schweitzer 57
francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 – 1965
„Je to, jako by Descartes svým výrokem, že zvířata jsou jen stroje, omámil celou evropskou civilizaci. Jako hospodyně, která má zameteno, hledí aby byly dveře zavřené a žádný pes nevběhl a neznečistil její dílo, přesně tak dozírají evropští myslitelé nad tím, aby v etice nepobíhalo žádné zvíře.“

Miloslava Vostrá 1
česká členka českého Parlamentu (2002–2006), členka české... 1965
„Je zakladatelem Československé republiky a některé z jeho zásad, jako jsou úcta k historii, politická kultura a etika chování, hrdost na stát, ve kterém žijeme, by měly patřit i mezi dnešní zásady.(o Masarykovi)“

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Tomáš Garrigue Masaryk 113
první československý prezident 1850 – 1937
„Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.“


František Fajfr 1
1892 – 1969
„Vědou nejsou jen vědy přírodní, nýbrž i etika, právo, politika, ekonomie, estetika a náboženství.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„O výrazu etika neumím hluboce filozofovat a filozofování o tomto slově ani moc nevěřím.“

Denis Diderot foto
Denis Diderot 47
francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 – 1784
„Hlavní schopnosti člověka jsou rozum a vůle; rozum, který je nutno vést k pravdě; vůle, kterou je třeba podrobit ctnosti. První je dílem logiky, druhé dílem etiky.“

Richard Robert Ernst foto
Richard Robert Ernst 1
nositel Nobelovy ceny za chemii 1933
„Vše ve školství, výzkumu i politice musí být motivováno etikou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 29 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .