Citáty na téma fikce

Fikce je pravda uvnitř lži a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla neexistují.

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947

Fikce je věčná, realita hyne. Vymyšlené tvary žijí, skutečné mizejí. Pravda je pomíjivá, klam věčný. Vášně a city, jimž se podrobují lidé v opravdovém životě, nemají nikdy té síly jako vášně a city, jež byly vymyšleny jimi. (Gotická duše)

 Jiří Karásek ze Lvovic foto
Jiří Karásek ze Lvovic 4
český básník, literární kritik, sběratel umění, spisovate... 1871 – 1951

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.

Václav Havel foto
Václav Havel 46
disident, dramatik, esejista a prezident České republiky 1936 – 2011

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost.

Georg Forster foto
Georg Forster 4
1754 – 1794

Svoboda je svobodou jen tehdy, není-li v rozporu se zákonem, jinak je to fikce.

čingiz Ajtmatov foto
čingiz Ajtmatov 9
sovětský spisovatel 1928 – 2008

Literatura poskytuje možnost pomstít se skutečnosti tím, že ji podřídíme fikci.

Simone de Beauvoir foto
Simone de Beauvoir 34
francouzská spisovatelka, intelektuálka, existencialistic... 1908 – 1986

Žádná z knih opravdového spisovatele není založena čistě na fikci s výjimkou memoárů.

Wieslaw Brudzinski 48
1920 – 1996

Samozřejmě, že spojitost mezi Saddámem a 11. zářím nebo Al-Káidou je fikce.

Carl Levin foto
Carl Levin 1
americký politik 1934

Celá škola fikce ve 20. století vychází z Hamsuna.

Isaac Bashevis Singer foto
Isaac Bashevis Singer 9
polsko-židovsko-americký autor 1902 – 1991

Umění je fikce, která nám umožňuje rozpoznat pravdu. Přinejmenším tu pravdu, jež je nám předkládána k chápání.

Pablo Picasso foto
Pablo Picasso 43
španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973

Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních.

Frédéric Bastiat foto
Frédéric Bastiat 6
francouzský klasický liberální teoretik, politický ekonom... 1801 – 1850

Haven není skutečný. Postavy také nejsou skutečné. Jde o fikci s jedinou výjimkou:Tommyknockeři jsou skuteční. Jestli se vám zdá,že si dělám legraci, pak v noci vůbec nedáváte pozor.

Stephen King foto
Stephen King 197
americký spisovatel 1947

Štěstí neexistuje, jde o fikci vytvořenou farmaceutickými firmami.

Rex Pickett foto
Rex Pickett 1
spisovatel 1956

Skutečnost se může měnit, fikce se musí znovu vymyslet.

Stanisław Jerzy Lec foto
Stanisław Jerzy Lec 224
polský spisovatel 1909 – 1966

Globální oteplování způsobené lidmi je nesmyslná fikce. Dá se naopak předpokládat, že když se oteplí oceán, nad Antarktidou bude více sněžit a masa ledovců naroste (19.9. 2006)

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941

Věřím v politickou rovnost. Jsou však dva navzájem opačné důvody, proč být demokratem. Můžete si myslet, že všichni lidé jsou tak dobří, že se mohou podílet na vládě republiky, a tak moudří, že republika potřebuje jejich radu. To je podle mého názoru falešná, romantická nauka o demokracii. Na druhé straně můžete věřit, že padlí lidé jsou tak zkažení, že žádnému z nich není možno svěřit nekontrolovanou moc nad jeho spoluobčany. Věřím, že toto je pravým důvodem demokracie - jak říká lord Acton - že „všechna moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“. Jedinou nápravou bylo odnětí pravomocí a jejich náhrada zákonnou fikcí rovnosti.

Clive Staples Lewis foto
Clive Staples Lewis 24
britský spisovatel irského původu 1898 – 1963

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů

Články

Gabriel García Marquez - Loučení

Přečtěte si poselství kolumbijského básníka Gabriela Garcíi Marqueze, jež věnoval svým přátelům v době, kdy bojoval s těžkou nemocí.

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .