Citáty na téma harmonie

Nelson Mandela foto
Nelson Mandela 25
bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti ap... 1918 – 2013
„Bojuji proti bílé nadvládě a bojuji proti černé nadvládě. Ctím ideál demokratické a svobodné společnosti, kde všichni lidé žijí spolu v harmonii a s rovnými příležitostmi. Je to ideál, pro který doufám, že žiji a kterého dosáhnu. Pokud tomu však bude třeba, je to ideál, za který jsem připraven zemřít. (výrok Nelsona Mandely před soudem, než byl 20. dubna 1964 poslán do vězení)“

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“


Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Kochej se krásnou melodií, ale nezapomínej přitom, že hudba je také harmonie, kontrapunkt a rytmus.“

Jean-Claude Turcotte foto
Jean-Claude Turcotte 1
katolický kardinál 1936 – 2015
„Víme, že v církvi jsou někteří více duchovní, někteří jiní jsou více sociální. Budeme hledat harmonii mezi těmito dvěma tendencemi.“

Channing Pollock foto
Channing Pollock 2
1926 – 2006
„Láska je duší světa, je harmonií vesmíru.“

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891
„Hlupci nevědí, že kritika může být jen tam, kde jsou vady, že odmlčuje se zcela tam, kde není vady, kde je harmonie, zkrátka je krása, která sama pravidla dává. Místo kiritiky zde nastoupil by pouhý popis, věc to úplně zbytečná.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Soulad ve vzájemném styku dvou lidí, je to, co je v hudbě harmonie dvou hlasů.“

Louis Aragon foto
Louis Aragon 13
francouzský spisovatel 1897 – 1982
„Lidská kultura je jistě výsledkem a souhrnem všech kultur národních, výsledkem jejich spolužití a harmonie.“


Leon Battista Alberti foto
Leon Battista Alberti 3
italský architekt 1404 – 1472
„Harmonie je široký rozhled, který obsáhne všechny strany.“

František Palacký foto
František Palacký 17
český archivář, filozof, historik, novinář, politický spi... 1798 – 1876
„Harmonie jest věrná všech slastí dárkyně, jak v umění, tak i v životě.“

Angélique Kidjo foto
Angélique Kidjo 1
africká hudebnice 1960
„Zpívání s klasickým orchestrem je tak kouzelné. Obklopuje vás moře nástrojů, krásné zvuky a melodie přicházejí ze všech stran. To mi umožnilo objevit ve svém hlase další možnosti. Měla jsem pocit, že létám v oblacích harmonií.“

Gabriela Beňačková foto
Gabriela Beňačková 1
česká zpěvačka 1944
„Antonín Dvořák měl schopnost rozdávat pohodu, radost, životní harmonii, horoucí milostná vyznání. Někdy je mi líto, že jsem ho neznala osobně. Jsem šťastná, že zpívám jeho nádherné skladby, které mě naplňují umělecky a do kterých i já vkládám kus svého srdce.“


Janez Janša foto
Janez Janša 1
slovinský politik 1958
„Jsme zvláště rádi, že při vzniku samostatného Slovinska, jako arcibiskup a metropolita Bělehradu významně přispíval k ekumenismu a harmonii mezi národy a kulturami.

Radovan Lukavský foto
Radovan Lukavský 14
český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 – 2008
„Bůh není guvernantkou ani policajtem okresního formátu. Ale je nejvýš spravedlivý a nekonečně milosrdný – a hlavně: není bolesti, které by Bůh nemohl použít k velkému užitku a odměnit velikou radostí – a my teprve se zpožděním chápeme její smysl. Sami nedokážeme jednat vždycky spravedlivě, natož milosrdně, ale právě proto věříme, že jednou "někde" musí ke spravedlivému narovnání všech věcí dojít, že ti, kdo nespravedlivě trpěli, dojdou útěchy a milosrdenství. Bůh je harmonie – a má moc každé zlo nakonec vyvážit dobrem. – v knize Deset vyznání (2001) Marcely Kašpárkové“

Erich Steinhard 1
1886 – 1941
„Na Sukově symfonické tvorbě můžeme sice stanovit podíl polytematiky a polyrytmiky, hojné využití kontrapunktických technik i řetězení akordů, harmonie je až na hranici skrjabinovského myšlení a stavba zásadně asymetrická. A přece je jeho dílo na hony vzdáleno polytonalitě francouzsko-ruského slohu i atonalitě německého umění. Jedno zůstává při tomto obrovském aparátu a jeho orchestrální hypertrofii záhadou: jak dociluje při rozsáhlosti těchto skladeb takové průzračnosti a neustálých proměn zvukových představ. “

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Zavřete oči před rozdíly rasy a přivítejte všechny světlem jednoty. Buďte pro lidstvo zdrojem útěchy a pomoci. Tato hrstka prachu, svět, je domov, nechť je pro vás domovem v jednotě. Odřekněte se pýchy, neboť ta je příčinou rozbrojů. Následujte jen to, co vyvolává harmonii.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 37 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .