Citáty na téma hledisko


Ludwig Van Beethoven foto
Ludwig Van Beethoven 17
německý hudební skladatel 1770 – 1827
„A co jsem, když se posuzuji z hlediska vesmíru...?“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Z určitého hlediska je sebevražda řešení, když už ne zbabělé, tak alespoň snadné.“


Vincent Van Gogh foto
Vincent Van Gogh 15
holandský malíř 1853 – 1890
„Krása je forma určité věci. A určitou formu má každá věc. Z čehož vyplývá, že každá věc je svým způsobem z určitého hlediska krásná.“

Paul Brunton foto
Paul Brunton 13
britský filozof 1898 – 1981
„Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.“

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa 41
český podnikatel 1876 – 1932
„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Elton John foto
Elton John 29
anglický rockový písničkář, skladatel a klavírista 1947
„Lidé kvůli internetu už nechodí ven, netráví spolu čas, netvoří nové věci. Místo toho sedí doma a nahrávají své vlastní písně, což je někdy OK, ale z dlouhodobého hlediska to pro umění neznamená nic dobrého.“

 Aristoteles foto
Aristoteles 122
klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel zápa... -383 – -321 př. n. l.
„Na povahu ženy se musíme dívat z toho hlediska, že trpí přirozenou nedokonalostí.“

Harvey Allen foto
Harvey Allen 4
americká spisovatelka, herečka a umělkyně 1945
„Století připadá jako dlouhá doba, zvlášť když vám někdo dluží peníze, ale z astronomického hlediska uběhne jedna dvě.“


William Henry Bragg foto
William Henry Bragg 4
britský vědec 1862 – 1942
„Z fyzikálního hlediska je láska podmíněna dvěma přírodními jevy - přitažlivostí a třením.“

Frank Herbert foto
Frank Herbert 19
americký spisovatel 1920 – 1986
„Přijatelnost hodnot závisí vždy na jejich úspěchu. Každý, kdo se snaží dosáhnout falešné vyváženosti, destabilizuje společnost. Rozsudky musejí být váženy jen z toho hlediska, jaký mají význam pro udržení spořádané společnosti. Nesčetné dávné civilizace ztroskotaly právě na útesech spravedlnosti pro všechny. Taková pošetilost ničí přirozenou hierarchii, která je mnohem důležitější. Každý jedinec nabývá na významu jen ve vztahu k celé společnosti. Když společnost nebude uspořádána v logických krocích, nikdo v ní nemůže najít své místo - ani ten nejnižší, ani ten nejvyšší.“

Paul Valéry foto
Paul Valéry 47
francouzský básník, esejista a filozof 1871 – 1945
„Věci světa mě zajímají je z hlediska rozumu.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Obvykle se soudívá, že mezi dvěma krajními hledisky je pravda. Tak tomu zdaleka však není. Je mezi nimi problém.“


 Novalis foto
Novalis 27
německý spisovatel 1772 – 1801
„Nepravda má z vyššího hlediska ještě jednu horší stránku než tu obvyklou. Je základem klamného světa, základem nerozpojitelného řetězu bloudění a zmatení.“

Milan Stanislav Ďurica 1
slovenský historik, politolog, překladatel, salesián a ří... 1925
„Nepochybuji, že z historického hlediska a na základě toho, co dosud víme o životě a činnosti kněze Jozefa Tisa, může být, po pozitivním výsledku církevního procesu blahořečení, vyzdvižen na oltář. (Jozef Tiso 1887 - 1947)“

„Člověk, podíváme-li se na něj z hlediska biologie, je nejpodivuhodnější lovná zvěř, a také jediná, která systematicky požírá vlastní druh.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Kat s pesimistickým názorem na lidi je z hlediska své profese optimista.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 52 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .