Citáty na téma hmota

Tělo je roztavenou hmotou, do níž se obtiskují vášně.

Auguste Rodin foto
Auguste Rodin 12
francouzský sochař 1840 – 1917

Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není a nebude.

Nikola Tesla foto
Nikola Tesla 25
vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 – 1943

Jako jedinec jsem zcela jedinečný, odlišný ode všeho, s ničím nesrovnatelný. Ani veškerá hmota vesmíru není sto rozdrtit mou individualitu.

Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941

Každá hmota vzniká a trvá jen silou, která uvádí do pohybu atomové částečky.

Max Planck foto
Max Planck 4
německý fyzik 1858 – 1947

Je přece zázrak, že se živá hmota dopracovala vývojem k takové dokonalosti, že dokázala vytvořit lidský mozek, skrze nějž nejenže zříme svět kolem nás, ale dokonce mu i určitým, byť nedokonalým způsobem rozumíme.

Miroslav Plzák foto
Miroslav Plzák 20
český psychiatr, psychoterapeut, publicista a vědecký spi... 1925 – 2010

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.

Stanislav Kostka Neumann foto
Stanislav Kostka Neumann 4
český anarchista, básník, esperantista, literární kritik,... 1875 – 1947

I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.

Milan Kenda 20
1937

Všechny velké práce ve světě hmoty, které lidstvo od pravěku vykonalo a kterými změnilo tvář země i vnější způsob života na ní, nejsou ničím ve srovnání s úsilím, jež by dnes muselo vynaložit, aby změnilo člověka, jeho smýšlení, zaměření i charakter tak, aby všech technických možností, jimiž vládne, užíval už jen pro dobro a mír, ne ke zlu, násilí a zkáze.

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984

Myšlenka hýbe hmotou.

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.

Ženy představují vítězství hmoty nad duchem; muži představují vítězství ducha nad morálkou.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 496
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900

Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.

Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895

Rozum nad hmotou: Na koktejlové party se ještě nikdo nezamiloval do duše toho druhýho.

Egon Lánský foto
Egon Lánský 42
český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu ... 1934 – 2013

Člověk by měl nesmírnou podnikavost a důvěru ve své síly a svého ducha, kdyby ho smrt nepoučovala, že nestojí mimo hmotu a že jsou věci, jichž překonati nelze nikdy.

Jan Neruda foto
Jan Neruda 68
český básník, divadelní kritik, novinář, publicista a spi... 1834 – 1891

Mnohost, jednota, energie: to je trojí stránka hmoty.


Dejte mi hmotu a vystavím z ní svět.

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804

Bůh je věčný a hmota je věčná.

Giordano Bruno foto
Giordano Bruno 19
italský filozof, matematik a astronom 1548 – 1600

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 46 citátů

Články

Co je opravdové?

Někdy najdeme nejvíc moudrosti v knížce, kterou čteme dětem před spaním

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .