Citáty na téma hněv

Publius Ovidius Naso foto
Publius Ovidius Naso 192
římský básník -43 – 17 n. l.
„Slzám dát průchod je vhodné, pláčem se zbavujeme hněvu.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“


Susanna Mary Clarke foto
Susanna Mary Clarke 6
britská autorka 1959
„„Především si zapamatujte: magie vychází se srdce stejně jako z hlavy a vše, co činíme, bychom měli dělat z lásky, radosti nebo spravedlivého hněvu.“ (Dámy z Grace Adieu a jiné povídky)“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv překonávej srdečností,
zlé oplácej dobrým,
lakomého překonávej dary,
pravdou překonávej lháře.
(Nikdo není ostrov)“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.“

 Buddha foto
Buddha 36
nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Bud... -566 – -483 př. n. l.
„Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.“

Maro Publius Vergilius foto
Maro Publius Vergilius 56
starověký římský básník -70 – -19 př. n. l.
„Zuřivost a hněv vrhá rozum do záhuby.“


 Osho foto
Osho 73
indický mystik 1931 – 1990
„Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?“

 Seneca foto
Seneca 491
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Nejlepší lék na hněv je prodlení.“

Paul McCartney foto
Paul McCartney 19
anglický hudebník 1942
„George napsal Taxmana a já to zahrál na kytaru. Napsal to v hněvu, když zjistil, co finanční úředníci dělají. Nikdy předtím nevěděl, co se může stát s vašimi penězi.“

Publilius Syrus foto
Publilius Syrus 219
latinský spisovatel
„Hněv otcův právě otce nejvíce postihne.“


Anastasia Novych 37
ukrajinská spisovatelka
„Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí...“

Victor Hugo foto
Victor Hugo 75
francouzský spisovatel 1802 – 1885
„Hněv žen je jako déšť v lese. Padá dvakrát.“

Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Nenávist je hněv slabých.“

Alphonse Daudet foto
Alphonse Daudet 16
francouzský romanopisec 1840 – 1897
„Nenávist je hněv bezmocných.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 100 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .