Citáty na téma hodnocení

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955

Rovnostářstvím je nesena i nechuť ke klasifikaci a snaha vystačit se slovním hodnocením. Jenomže slabší, nebo pohodlní jedinci se musí včas dozvědět, že jejich výkon ve srovnání s jinými je slabý. Že to nic neubírá na jejich důstojnosti člověka a člena společenství, je druhá věc. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938

Kristus říká, že kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Proto jdu a dívám se dopředu. Budu litovat jen svých hříchů a nedopatření, ta vkládám do Božího milosrdenství. Na ničem jsem nelpěl a zároveň si nepřipouštím zvláštní zásluhy. V mnoha oblastech zůstávám dlužen, ale dělal jsem, co jsem mohl. Hodnocení je na Bohu, se kterým jsem se snažil vše průběžně konzultovat.

Jiří Paďour foto
Jiří Paďour 3
biskup českobudějovický 1943 – 2015

Moje generace si ze světa jenom utahovala, ale nijak ho nevylepšila. Strávili jsme tolik času hodnocením toho, co vytvořili druzí, až jsme toho sami vytvořili hrozně, hrozně málo. (Zalknutí)

Chuck Palahniuk foto
Chuck Palahniuk 63
americký spisovatel 1962

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.

Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955

Systémy hodnocení jsou často jen rozcvičkou v papírování.

Jack Welch foto
Jack Welch 47
americký výkonný ředitel General Electric 1935

Hlupák tvrdí. Arcihlupák navíc prokládá svá tvrzení častým hodnocením. Moudrý člověk je plný pochybností.

David Gruber foto
David Gruber 1
francouzský průmyslník 1825 – 1880

Etické hodnocení církve ohledně rozvodu a potratu je jasné a dobře známé: jedná se o vážná pochybení, která porušují lidskou důstojnost, vyvolávají hlubokou nespravedlnost v lidských a sociálních vztazích a urážejí samotného Boha, který je garantem manželského svazku a autorem života.

 Benedikt XVI. foto
Benedikt XVI. 8
katolický papež, nyní emeritní 1927

Politická konstelace nám pro politiku a metody msgra Šrámka příznivou není. U něho je politika všecko a kulturní práce, opravdová práce, mu není nic. Ale politika je až výslednicí vší práce, hlavně kulturní. Msgre Šrámek staví střechu bez základů a tak všecko skončí úpadkem a rozvratem. Znamení jsou už zde. Koalice se poroučí a výsledek nových voleb je pro nás dle lidského dohadu málo slibný! Ale on Msgre Šrámek má svoji hlavu. Ipse solus dominus! (hodnocení politiky Jana Šrámka, předsedy Československé strany lidové, 1929)

Augustin Štancl 4
1871 – 1962

A co se týče hodnocení literatury, už francouzští strukturalisté, například Todorov, zdůrazňují, že k ní nelze přistupovat bez zaměření na čtenáře. Hodnocení totiž předpokládá, že si uvědomujeme, co čtenář od literatury vyžaduje a co mu literatura může dávat. Kniha se sama o sobě bez ohledu na konkrétní čtenáře, kteří ji budou číst, hodnotit nemůže.

Jiří Pechar 1
český esejista, filozof, literární teoretik, překladatel ... 1929

Člověk je jediná bytost na zemi obdařená v elementární podobě schopností měnit své hledisko. Kdybychom nebyli schopni převtělovat se aspoň trošičku ve druhé - smýšlet a cítit jako oni, reprodukovat v sobě jejich prožitky, hodnocení a rozhodnutí-, nebyl by možný žádný styk na vyšší než živočišné úrovni.

Vladimír Páral foto
Vladimír Páral 18
český romanopisec a spisovatel 1932

Je mi úplně jedno, co se děje v literárním světě. Kromě Michauxe jiného spisovatele ani pořádně neznám... Ani jejich názory, hodnocení, diskuse... Když mi řeknou: „To, co děláte, není žádná poezie...,“ odpovídám jim: „Skutečně, máte pravdu, tušil jsem to už dávno a teď to vím bezpečně, zařídím se podle toho."

Jacques Prevért foto
Jacques Prevért 20
francouzský autor, scénárista 1900 – 1977

K reálnému hodnocení jazykových prostředků při kodifikaci je nezbytné dále potlačovat subjektivistické hodnotové přístupy a za kodifikačně relevantní považovat jen návrhy podložené sociolingvistickým výzkumem a statistickým šetřením.

Oldřich Uličný 1
český lingvista a vysokoškolský pedagog 1936

Mít vlastní názor je výsadou lidí, jejíchž mzda není závislá na hodnocení nadřízeného.

Václav Dušek foto
Václav Dušek 48
český dramatik, překladatel, romanopisec a scénárista 1944

Kdo může proniknout nejhlouběji k podstatě uměleckého díla? Ten, komu hodnocení estetické nejpřirozeněji splývá s hodnocením etickým.

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984

Nedostatek iluzí, snaha snižovat a skepticizmus vedou ke stejně vážným omylům v hodnocení jako přemíra iluzí, nadšení a víra.

Jean Dutourd foto
Jean Dutourd 158
francouzský spisovatel 1920 – 2011

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .