Citáty na téma hříčka

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“

André Malraux foto
André Malraux 9
francouzský romanopisec, teoretik umění a politik 1901 – 1976
„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody.“


Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.“

Jan Blahoslav Čapek foto
Jan Blahoslav Čapek 2
český komeniolog, literární historik, literární kritik, p... 1903 – 1982
„Spíše než hříčkou osudu bývá člověk hříčkou svou vlastní. Ale i tak - či ještě k tomu - je podstatně ve svém údělu determinován stavem světa, do kterého se zrodil.“

Karolína Světlá foto
Karolína Světlá 14
česká spisovatelka 1830 – 1899
„Dokud jsou mladí, chtějí z nás mít hříčky, když zestárnou, máme být jejich služkami.“

Ladislav Klíma foto
Ladislav Klíma 26
český filozof a romanopisec 1878 – 1928
„Svět je absolutní hříčkou Mé absolutní Vůle... Svět je to, co v každý okamžik já z něho míti chci.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka,
ale takové osoby jsou zvláštní hříčkou přírody - tak jako leváci, svatí, vegetariáni a jiné výjimečné zjevy.
Normální člověk se však obyčejně vyživuje jistým víceméně tichým šílenstvím, kterému se říká koníček.“

Neil Gaiman foto
Neil Gaiman 21
anglický spisovatel fantazie 196
„Lidé si myslí, že sny nejsou skutečné, protože nejsou z látky, z částic. Sny jsou skutečné, ale skládají se z názorů, představ, vzpomínek, hříček a ztracených nadějí... (Sandman)“


Ferdinand Peroutka foto
Ferdinand Peroutka 25
český československý politik, dramatik, historik, novinář... 1895 – 1978
„…postavení literatury ve společnosti spočívá na jejím morálním kreditu: nemůže být bez trestu neupřímnou po několik let. Počne-li publikum větřit, že literatura se stává pouhou hříčkou, že v ní není zákonitosti, že je to prostě jakási destilovaná a zintelektualizovaná legrace, jde prostě hledat hříčky tam, kde jsou dokonalejší: do kinematografu.
(Sluší-li se býti realistou - Krize literatury)“

Pedro Calderón De La Barca foto
Pedro Calderón De La Barca 13
španělský spisovatel, dramatik 1600 – 1681
„Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti.“

Václav Budovec z Budova foto
Václav Budovec z Budova 6
český diplomat, politik a spisovatel 1551 – 1621
„Tyto přehloupé básně řekl by někdo, že jsou víceji na zošklivení Turků od křesťanův vymyšlené, nežli aby sami turci to tak mluviti a tomu věřiti měli. Ale nachází se jich ještě mnohem víceji, takže jejich počtu není. A co to divného, poněvadž ten intent Mahometův byl, ne aby věřil co sám píše a jiným k víře sloužil, než aby hříčku ze všeho náboženství sobě udělal a tudy k nevěře o Bohu a životu věčném lidem posloužil a Starý a Nový zákon také za básničky rovně jako svůj Alkorán tělesným a hovadným lidem v podezření uvedl. “

„Nejlepší jsou obrazy, které vznikají jakoby mimo mě. Ty, nad kterými mnoho přemýšlím, jsou vydřené. A nejhorší. Bez nápadu je zbytečné malovat. Často mě inspirují slovní hříčky. Někdy jsou mé obrazy spíše kreslené vtipy.“

Henry David Thoreau foto
Henry David Thoreau 102
americký autor a přírodovědec 1817 – 1862
„Naše vynálezy jsou obyčejně pěkné hříčky, jež odvracejí naši pozornost od věcí vážných.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .