Citáty na téma hříšník

Anton Szandor LaVey foto
Anton Szandor LaVey 2
zakladatel Církve Satanovy, autor Satanské bible 1930 – 1997
„Jelikož přirozené instinkty vedou člověka ke hříchu, všichni jsou hříšníci, a všichni hříšníci přijdou do pekla. Pokud se všichni dostanou do pekla, setkáte se tam se všemi přáteli. Nebe musí být zabydleno pěkně divnými tvory, kteří žili pouze proto, aby se dostali někam, kde budou moci navěky drnkat na harfy.“

Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre 9
francouzský politik 1758 – 1794
„Ovšem, byl jsem ješte chlapec když jsem se setkal s Jean-Jacques Rousseauoem, ale mluvili jsme o osudu, o bohu a o naléhavé lidské potřebě transcendentna. Buh ví, že jsem byl špatný katolík, ale nikdy jsem nazakolísal v přesvědčení, že nějaká velká mocnost nad námi bdí. Ochraňuje nevinnost, odměnuje ctnost a zatracuje hříšníky. Lidé nemohou žít, bez takovéto víry. Nesmí to ani zkoušet.“


Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Neříkejte mi, že jste hříšníci a ubožáci, a že proto nepřistupujete ke svatému přijímání. Je to jako byste říkali, že jste nemocní, a proto nechcete ani lékaře, ani léky.“

Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney 13
francouzský kněz a světec 1786 – 1859
„Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel znovu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se.
(neozdrojováno)“

 Bahá'u'lláh foto
Bahá'u'lláh 26
zakladatel Bahá'í Faith 1817 – 1892
„Kdo miluje pravou láskou touží po zkouškách stejně jako vzbouřenec po odpuštění a hříšník po slitování.“

 Seneca foto
Seneca 489
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Slunce vychází i pro hříšníky.“

Quintus Horatius Flaccus foto
Quintus Horatius Flaccus 168
římský lyrik -65 – -8 př. n. l.
„A třeba Trest vždy chodí ztěžka, málokdy hříšníka nedostihne.“

František Vymazal foto
František Vymazal 129
český lingvista a překladatel 1841 – 1917
„Nejmenší hříšníci činívají největší pokání.“


Martin Luther foto
Martin Luther 55
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.“

Martin Luther foto
Martin Luther 55
německý mnich, kněz a profesor teologie, klíčová postava ... 1483 – 1546
„Nikdo nemůže z Písma dokázat, že božská spravedlnost vyhledává nebo požaduje od hříšníka nějaké utrpení nebo zadostiučinění. Pak tedy [Božská spravedlnost] vyhledává a požaduje jedině jeho srdečnou a skutečnou lítost. “

John Bunyan foto
John Bunyan 13
anglický křesťanský spisovatel a kazatel 1628 – 1688
„Jedna trhlina potopí loď, a jeden hřích zničí hříšníka. “

Pavel Kosorin foto
Pavel Kosorin 239
český humorista 1964
„'Bůh' chodí po světě v převleku hříšníka.“


Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Mají-li být hříšníci zatraceni, ať tedy aspoň skočí do pekla přes naše mrtvoly. A zahynou-li, ať zahynou s našima rukama ovinutýma kolem jejich kolenou, prosícími je, aby zůstali. Musí-li být peklo naplněno, ať je naplněno proti našemu úsilí, a nenechme tam jít nikoho, koho jsme nevarovali a za koho jsme se nemodlili.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Musíme projevovat soucit vůči hříšníkům, ale ne vůči jejich hříchům.“

Charles Spurgeon foto
Charles Spurgeon 140
britský kazatel, autor a pastor 1834 – 1892
„Hříšník nemůže bez pomoci Ducha svatého činit pokání a věřit o nic víc, než může stvořit svět.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 31 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .