Citáty na téma husa

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")“

Jan Hus foto
Jan Hus 61
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel 1369 – 1415
„Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).“


„Téměř všichni naši slavní mužové jsou mrtví! - Hus, Palacký, Vrchlický, Jirásek! - a já sám se taky necítím zrovna nejlíp.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 101
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Baby se schází, drby rozchází. Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klevety.“

Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer 126
německý filozof 1788 – 1860
„S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen.“

Hermann Oberth foto
Hermann Oberth 1
německý fyzik a inženýr rakousko-maďarského původu 1894 – 1989
„Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc.“

Jakub Arbes foto
Jakub Arbes 7
český divadelní kritik, novinář, publicista, romanopisec ... 1840 – 1914
„Stará, kup husu, dostal jsem nápad!“

„Ženy jedním okem pláčí a druhým se smějí. Proto říkají Angličané: 'Vidět plačící ženu je právě tak dojemné, jako vidět husu chodící naboso.'.“


Jean Baptiste Colbert foto
Jean Baptiste Colbert 1
francouzský politik 1619 – 1683
„Vymáhat daně znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peří s co nejmenším syčením.“

John Fire (Chrom jelen) 6
americký aktivista 1903 – 1976
„Američané jsou vychováváni jako husy na výkrm - aby z nich byli konzumenti, ne lidské bytosti. -str.37“

Jiří Kejř 1
český historik, právník a vysokoškolský pedagog 1921 – 2015
„Právní rehabilitace Jana Husa, která by byla nakonec záležitostí katolické teologie a kanonického práva, vůbec není možná.“

Dominik Duka foto
Dominik Duka 4
český kardinál, teolog a vysokoškolský pedagog 1943
„My ho nepovažujeme za reformátora církve. Protože mistr Jan Hus nezakládal žádnou novou církev. Není sporu, že se podílel na reformním úsilí. o Janu Husovi.“


Bohumil Zlámal 1
český vysokoškolský pedagog a římskokatolický duchovní 1904 – 1984
„Mohli bychom být zajedno s Vooghtem, že Hus nebyl vnitřně daleko od církve, od katolické nauky, alespoň z dnešního hlediska vatikánských Otců. Takové hledisko ovšem tehdy neexistovalo a Hus se o ně nemohl opírat....“

Lars Saabye Christensen foto
Lars Saabye Christensen 19
norský autor 1953
„Vzpomněl jsem si na Husu, i když seděl přímo za mnou a psal jako šílený, a říkal jsem si, že někde tam nahoře je možná nějaký starý bůh v bílé košili a s pěšinkou uprostřed, možná vypadá jako John Lennon.“

„Jeden jeho bývalý seržant říkával: „Jestli to chodí jako husa, kejhá jako husa a chová se jako husa, je slušná šance, že je to opravdu husa.“ Seržant měl na mysli nacisty, ale Greg dospěl k závěru, že by se to dalo vztáhnout i na upíry. (Cena krve)“

„Hus simtě... Zmikunde!... Se stim smiř!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 26 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .