Citáty na téma idea

Adolf Hitler foto
Adolf Hitler 49
nacistický diktátor, německý politik 1889 – 1945
„Tuto válku vyhrajeme, protože bojujeme za ideu a ne za židovský kapitalismus, který žene vojáky našich nepřátel. Nebezpečné je jenom Rusko, protože bojuje za svůj světový názor se stejným fanatismem jako my. Ale dobro zvítězí, nic jiného neexistuje!“

Jan Masaryk foto
Jan Masaryk 24
český politik 1886 – 1948
„Člověk může věřit buď na násilí, nebo na ideu.“


Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.“

Giuseppe Mazzini foto
Giuseppe Mazzini 6
italský vlastenec, satanista, politik a filozof 1805 – 1872
„Duše tvoří svoje tělo. Jedině idea upraví si příbytek, který jest jí důstojný.“

Immanuel Kant foto
Immanuel Kant 70
německý filozof 1724 – 1804
„Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům.“

„Talking louder or faster does not make your idea any better.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Politika stran nebude nikdy politika žen; ženy těžko získáte řekněme pro ideu volného obchodu, ale získáte je pro ideu lacinějšího chleba.“

Søren Kierkegaard foto
Søren Kierkegaard 55
dánský filosof a teolog 1813 – 1855
„Život se dá snadno nivelovat na ideu státu či na ideu společnosti.“


Vasilij Osipovič Ključevskij foto
Vasilij Osipovič Ključevskij 4
ruský historik 1841 – 1911
„Velká idea se v nevhodném prostředí mění v řadu nesmyslů.“

Ján Lajčiak foto
Ján Lajčiak 1
1875 – 1918
„Čo národu morálnu cenu dáva, to sú tie idey, ktoré ním hýbu.“

Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza 35
nizozemský filozof 1632 – 1677
„Emoce přestává být emocí, jakmile si o ní vytvoříme jasnou a zřetelnou ideu.“

„Lepší je v nějakou ideu nevěřit, než věřit a nevědět proč.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Základní ideu kinematografie vyslovil už Galilei: "A přece se točí!"“

„Idealista tvrdí, že ho zasáhla do čela idea kamene, ba co víc, ujišťuje nás, že mu na tom místě naskočila idea boule.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Své základní názory shrnuje [J. L. Fischer] zkratkou velmi abstraktní a velmi schematickou ve své nástupní přednášce jako mimořádný profesor dějin filosofie na universitě Masarykově: Věčný a časový úkol filosofie 1935 /.../ Věčný úkol filosofie vidí v poznání řádu, zákonitosti světa skutečného i světa teprve tvořeného, kulturní tvorby. Skutečnost dělí na tři plně samostatné a svézákonné existenční typy: objektivně reální, psychicky reální a kulturně reální, kvalitativně různé a na sebe nepřevoditelné. Princip kvantitativní a kausální nahrazuje kvalitativním a funkčním, determinism pojmem kvalitativního optima. Společnost definuje jako skladbu reálných funkcí sociálního dosahu či rozptylu, z nichž nejnižší jsou funkce záchovné, nejvyšší pak funkce rozvojové. Avšak jeho quasi scholastické, často spíše jen slovní a terminologické rozlišování a jeho nepřekonatelný, jak se zdá, sklon k verbalismu činí jeho idee nejasnými a neurčitými, ale na mysli ne dosti schopné věcné analysy působí dojmem novoty a originálnosti. (Prof. PhDr. Josef Král)“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Univerzity jsou všeobecně považovány za vzdělávací ústavy, v nichž jsou – podobně jako na jiných vysokých školách – vychovávány nové generace odborníků. Souběžně s tímto chápáním univerzity docházelo k jejímu rozdělení a rozpadu nejen do různých fakult, ale do kateder a někdy dokonce k úzké specializaci i v rámci jednotlivých kateder (tak tomu je nejvíc na obrovských univerzitách, z nichž se staly fabriky na absolventy a na nichž se zhusta navzájem neznali ani učitelé téže fakulty, ba někdy ani všichni učitelé téže katedry). Univerzita tak přestala být vpravdě univerzitou a stala se spíše diverzitou či pluriverzitou. Samotní univerzitní profesoři nejčastěji považují ideu univerzity jako společenství učitelů a studentů, kteří jsou sjednoceni ve svém usilování o pravdivé poznání veškerenstva jakožto celku, za zastaralou a překonanou.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 37 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .