Citáty na téma ješitnost

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Richard Aldington foto
Richard Aldington 13
anglický spisovatel a básník 1892 – 1962

Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad.

George Gordon Byron foto
George Gordon Byron 53
anglický básník a vůdčí postava hnutí romantismu 1788 – 1824

Kde by byla moc žen, nebýt ješitnosti mužů?

Marie von Ebner-Eschenbach foto
Marie von Ebner-Eschenbach 39
česká spisovatelka 1830 – 1916

Dívá-li se některá žena často do zrcadla, není to ješitnost, ale statečnost.

Mark Twain foto
Mark Twain 167
americký spisovatel 1835 – 1910

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900

Trvale projevují zvířata mnohem více snášenlivosti, soudnosti i rozumu než tvor, který se sám pokládá za svrchovaně rozumného. Neboť najdeme snad v lidských společenstvech, založených na utiskování a otroctví nějaká tak účelně organizovaná jako u mravenců, včel nebo bobrů? Viděl snad někdo, že by se divoká zvířata jednoho a téhož druhu shromáždila z ničeho nic někde na planině a bez jakéhokoliv užitku se navzájem pobíjela a vyhlazovala? Zažil snad někdo, že by zvířata mezi sebou vedla náboženské války? Krutost mezi zvířaty je dána hladem a nezbytností opatřit si potravu. Krutost člověka k člověku je motivována ješitností jeho pánů a nesmyslností jeho předsudků.

Paul Henry Dietrich Holbach foto
Paul Henry Dietrich Holbach 8
německo-francouzský přírodovědec doby osvícenství 1723 – 1789

Buďme ješitní, ne však na své kalhoty nebo vlasy, nýbrž na svá srdce, na své ruce, na pravdu, čistotu, ušlechtilost.

Jerome Klapka Jerome foto
Jerome Klapka Jerome 29
anglický humorista 1859 – 1927

Mužové jsou lháři, jsou nestálí, falešní, darebáci pokrytečtí, nadutí a ničemní; ženy jsou lhavé, ješitné, všetečné a plné domýšlivosti. A přece existuje na světě spojení těch nedokonalých bytostí - muže se ženou.

Alfred De Musset foto
Alfred De Musset 19
francouzský spisovatel 1810 – 1857

Utrpení žárlivosti a hanby z nevěry je proto tak palčivé, že nám je ješitnost nedovolí snést.

François de La  Rochefoucauld foto
François de La Rochefoucauld 541
francouzský autor monografií 1613 – 1680

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame.

Alberto Moravia foto
Alberto Moravia 18
italský spisovatel 1907 – 1990

Když jednáme s lidmi, uvědomme si, že nejednáme s logickými bytostmi. Jednáme s bytostmi plných emocí, bytostí plných předsudků a motivovaných pýchou a ješitností.

Dale Carnegie foto
Dale Carnegie 14
americký spisovatel a přednášející 1888 – 1955

Plachý člověk neměl by se živiti žurnalistikou ani uměním; člověk přiživující se na veřejnosti musí být ješitný, aby se cítil sebe jistým a šťastným. Nesmí o sobě pochybovat, musí být naplněn svým významem a důležitostí; znám takové, kteří sami sebe obdivují.

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945

Nevadila by mi jeho ješitnost, kdyby nezradil tu mou. (Pýcha a předsudek)

Jane Austen foto
Jane Austen 26
britská spispvatelka 1775 – 1817

Ješitná žena potřebuje zrcadlo. Ješitný muž je svým vlastním zrcadlem.

Françoise Sagan foto
Françoise Sagan 15
francouzská spisovatelka 1935 – 2004

Ješitný je tak pln sám sebe, že v něm není místa pro nic jiného.

Thomas Paine foto
Thomas Paine 7
anglický a americký politický aktivista 1737 – 1809

Měl jste pravdu. Myslela jsem, že prací překryji svůj čin, ale mám stále výčitky svědomí, kterou jsou den ze dne větší. Sandru zabila má uražená ješitnost, i to, že jsem se nedokázal povýšit nad její fyzickou touhu a ponechat si její srdce a lásku, kterou mi vzala. Jsem špatný chlap. Odcházím dobrovolně za Sandrou, abych ji odprosil a požádal o odpuštění. Nemám právo žít.


Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 44 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .