Citáty na téma kategorie

Carl Gustav Jung foto
Carl Gustav Jung 43
švýcarský psychiatr a psychoterapeut, který založil analy... 1875 – 1961
„Příroda nedělá chyby. Správný a špatný jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to nesmysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 281
irský dramatik 1856 – 1950
„Divadlo nabývá důležitosti jakožto společenské médium. Špatná divadla jsou stejně škodlivá jako špatné školy nebo špatné kostely, protože moderní civilizace rychle násobí tu kategorii, pro kterou je divadlo jak školou, tak kostelem.“


Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Dnes ubývá humoru a přibývá dělání legrace. A mezi těmi dvěma kategoriemi je veliký rozdíl.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii.“

Josef Lux foto
Josef Lux 3
český ministr zemědělství ČR, místopředseda vlády ČR, čle... 1956 – 1999
„Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií.“

Hippolyte Taine foto
Hippolyte Taine 12
francouzský filozof, historik a literární kritik a literá... 1828 – 1893
„Na světě jsou čtyři kategorie lidí - zamilovaní, ambiciózní, diváci a hlupáci. Nejšťastnější jsou hlupáci.“

Esa-Pekka Salonen foto
Esa-Pekka Salonen 1
finský dirigent a skladatel 1958
„Všechno, co Dutilleux složil v posledních třech desetiletích patří do kategorie mistrovských děl.“

Karl Habsburg-Lothringen foto
Karl Habsburg-Lothringen 1
rakouský politik 1961
„Politika žije v iluzi, že je možné rozmnožením peněz dosáhnout blahobytu. Když politika ani banky neručí za dluhy, potom je obecné blaho jako politická kategorie vytlačeno. Bez obecného blaha jako politické orientace ale nemůže společnost fungovat.“


Andrea Costa foto
Andrea Costa 1
italský politik 1851 – 1910
„Existují jen dvě kategorie mužů: ti, kteří chtějí revoluci, a ti, kteří ji nechtějí. A někteří příslušníci buržoazie volají po revoluci hlasitěji než mnozí dělníci.“

Karel Satoria 8
český římskokatolický duchovní 1953
„Je moc dobré, když lidé, kterým se slouží, tedy věřící, mají klášterům, ale i všemu, co je v kategorii "církve sloužící", možnost a právo nahlédnout pod pokličku. Zda se tam vaří, co se vařit má. Vždyť se tam konec konců vaří pro ně.“

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„Základní filosofickou otázkou je rozhodnutí, jestli život stojí či nestojí za to, aby byl žit. Vše ostatní - jestli snad svět je či není trojrozměrný, jestli lze lidské myšlení rozdělit do devíti nebo možná do dvanácti kategorií - přichází až po této otázce. To už je jen hra, protože nejprve je třeba si odpovědět.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 61
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Jestli se setkáš s nenávistí, jestli tě obviní, nechají padnout, můžeš od lidí, kteří tě znají,
očekávat jednu ze dvou reakcí – někteří se k smečce připojí, druzí budou velice nenápadně
předstírat, že nic nevědí, nic neslyší, takže se můžeš klidně dál s nimi vidět a mluvit s nimi. Ta druhá kategorie, ohleduplná a taktní, to jsou tvoji přátelé. (Identité)“


„Zapomeňte na značky, přemýšlejte o kategoriích.“

Gail Tsukiyama 2
americká spisovatelka
„Matky a děti mají zcela vlastní kategorii. Není silnějšího pouta na celém světě. Není jiné lásky tak okamžité a odpouštějící.“

Arthur Honegger foto
Arthur Honegger 7
švýcarský skladatel 1892 – 1955
„Zdá se mi, že existují dvě kategorie skladatelů. Ti, co měli odvahu přinést nové kameny ke stavbě, a ti, kteří je otesali, umístili a vybudovali z nich stodoly nebo katedrály.“

Ludvík Armbruster foto
Ludvík Armbruster 1
český filozof, profesor, teolog, vysokoškolský pedagog a ... 1928
„Nemyslím si, že celibát by měl být rozhodujícím faktorem vysvětlujícím úbytek povolání, protože tutéž starost mají evangeličtí křesťané, jejichž faráři se žení a farářky vdávají... Spíše bychom měli uvažovat, zda nevytvořit různé kněžské kategorie – na jedné straně by působili kněží "misionáři" a na straně druhé kněží "údržbáři". Určitá farnost by se obrátila na svého biskupa a představila mu někoho s rodinou, kdo brzy půjde do penze, a bude tudíž existenčně zajištěn a mohl by navštěvovat na teologické fakultě dálkové kurzy a doplnit si vzdělání... Jako údržbář v nejlepším smyslu by mohl v neděli předsedat eucharistii, křtít, konat pohřby, vést společenství, zatímco misionáři, mladí lidé, by vedli celibátní život a prováděli tzv. kategoriální pastorace, obraceli by se k nemocným, k vojákům, k vězňům či chudým a snažili by se být solí země a světlem na svícnu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 19 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .