Citáty na téma konání

Sigmund Freud foto
Sigmund Freud 56
rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 – 1939
„Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.“

Galileo Galilei foto
Galileo Galilei 17
italský matematik, fyzik, filozof a astronom 1564 – 1642
„Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 327
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 64
14. dalajláma 1935
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“

Marcus Aurelius foto
Marcus Aurelius 75
císař Římské říše 121 – 180
„Konáš-li svou denní povinnost podle příkazů správného rozumu - horlivě, neoblomně, v dobré vůli a nikdy jen jako něco vedlejšího, a uchováváš-li ono své božstvo v ryzí čistotě, jako bys je měl vrátit už teď, slučuješ-li to obojí, aniž co dále očekáváš nebo se čeho bojíš, nýbrž setrváváš na konání přítomné povinnosti ve shodě s přírodou a na statečné pravdivosti v každém slově i výroku, pak budeš v životě šťasten. A vůbec nikdo tomu nemůže zabránit.“

Heinrich Heine foto
Heinrich Heine 52
německý spisovatel 1797 – 1856
„Soulož by neměla být dílem okamžiku, živelným vybitím, poskytujícím záblesk slasti. Měla by naopak být promyšleným konáním, poskytujícím zaměstnání na celý večer.“

Rudolf Jedlička foto
Rudolf Jedlička 1
Český lékař 1869 – 1926
„Není důležité člověku, aby žil dlouho, ale aby byl spokojen se svým způsobem života a šťasten svým konáním. Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, pak je život krásný.“

Miroslav Horníček foto
Miroslav Horníček 104
český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publ... 1918 – 2003
„Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání.“


Anthony de mello foto
Anthony de mello 61
indický spisovatel 1931 – 1987
„Řešení problémů nespočívá ani v konání, ani v nekonání, ale v pochopení, protože kde je skutečné pochopení, tam není problémů. Anthony de Mello Život není hádanka, kterou je třeba rozluštit, či otázka, na kterou je třeba odpovědět. Život je záhada, nad níž se přemítá, taje údivem a jež se vychutnává.“

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Lev Nikolajevič Tolstoj 121
ruský spisovatel 1828 – 1910
„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“

Zlata Adamovská 1
česká dabérka, divadelní herečka, filmová herečka, herečk... 1959
„Úspěch by neměl být tím hlavním, po čem by měl člověk toužit, ale spíš důsledkem jeho konání.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Jak podivné konání je čtení knih! Člověk se ze své obvyklé činnosti stáhne do samoty, přestane na čas žít skutečným životem a vžívá se do jiného neskutečného.“


Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„Peníze budou asi vždycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii.“

Georg Wilhelm Friedrich Hegel foto
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 23
německý filozof 1770 – 1831
„Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání.“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 63
ruský dramatik a prozaik 1860 – 1904
„Jestliže čtení neovlivňuje náš život, konání a myšleni, tak je škoda číst.“

Niccolo Machiavelli foto
Niccolo Machiavelli 50
italský politik a spisovatel 1469 – 1527
„Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 43 citátů

Obrázky s citáty na téma konání

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .