Citáty na téma konflikt

Petr Pacher foto
Petr Pacher 9
český psycholog
„Kdyby bylo možné při konfliktech zastavit čas a probrat celou situaci racionálně skrze ujasnění si, proč druhý jedná tak, jak jedná, drtivá většina následků by nenastala.“

„Normální soužití není v neexistenci konfliktů, ale jejich šťastné vyřešení.“


Mark Hume McCormack foto
Mark Hume McCormack 17
americký právník, podnikatel a sportovní prostředek 1930 – 2003
„Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.“

Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt 8
francouzská herečka 1844 – 1923
„Scény žárlivosti jsou pro vývoj lásky stejně nezbytné jako válečné konflikty pro vývoj civilizace.“

Josef Čapek foto
Josef Čapek 97
český malíř a spisovatel 1887 – 1945
„Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.“

Friedrich Engels foto
Friedrich Engels 15
německý sociolog, autor, politický teoretik a filozof 1820 – 1895
„Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.“

Avraham B. Jehošua foto
Avraham B. Jehošua 1
izraelský spisovatel 1936
„Blbost, zlá vůle a nenávist existují na obou stranách. Izraelsko-palestinský konflikt platí životy jak Izraelci, tak Palestinci. Průměrně padne čtyřicet Izraelců ročně. … Izrael však používá tisíckrát dokonalejší zbraně než nepřítel. Letos dosáhla tragédie takového stupně, že toto crescendo nemůže vyústit v nic jiného než v katarzi, ve vzájemnou snášenlivost.“

Václav Klaus foto
Václav Klaus 71
politik, bývalý prezident České republiky 1941
„"...Vážení volitelé, pokud toužíte po takovém zítřku, ve kterém je kontrolováno vaše svobodné hlasování a je zastrašován každý, kdo se opováží projevit svůj vlastní názor, pak jsem určitě mužem včerejška. Pokud se cítíte dobře v atmosféře nepřátelství, konfliktu, osočování a zesměšňování, nemohu být váš kandidát, protože jsem se v celé své politické kariéře snažil o férové politické soutěžení a hledání konsenzu a vždy jsem odmítal hrubosti a urážky. Pokud nechcete dbát tradic naší civilizace, jejich křesťanských hodnot, důrazu na klasickou rodinu a úctu ke každému lidskému životu, nevolte mne, neboť já tyto hodnoty ctím. Chcete-li žít v budoucnosti stvořené z módních vln, kdy bude zakázáno kouřit, ale drogy budou tolerovány, kdy bude manželství institutem na vyhynutí a na radnici budou chodit jen páry k registraci, kdy staré a nemocné budeme milosrdně zbavovat života, kdy nám bude předepisováno, co máme jíst, pít a jak smíme mluvit, pak toto není můj program. Toto není má představa budoucnosti..." (kandidátský projev-druhá volba českého prezidenta 2008-2013, Praha-Španělský sál 15.2.2008; zdroj MF-DNES 16.2.2008)“


Diego Rivera foto
Diego Rivera 1
mexický malíř 1886 – 1957
„Jako umělec jsem se vždycky snažil, abych se nezpronevěřil své představě života. Často jsem se tak dostával do konfliktu s lidmi, kteří chtěli, abych nemaloval, co vidím, ale co si přáli, abych viděl.“

Kjell A Nördström foto
Kjell A Nördström 23
švédsko-norský kostymér 1962
„Hodnoty vedou k jednotě i ke konfliktům.“

Josef Ludvík Fischer foto
Josef Ludvík Fischer 7
český filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog 1894 – 1973
„Není natrvalo možný společenský ani hospodářský řád, v němž by činnosti pro celek tak významné, jako činnosti hospodářské, se směly beztrestně rozvíjet zcela svobodně, autonomně, zejména vytvořily-li technické vymoženosti tempo i vydatnost výrobní takovou, že bez organizovaného společenského zásahu by nespoutaná dravost svémocných hospodářských sil vrhala celou společnost z jednoho zmatku do druhého, nehledíc k mezinárodním důsledkům této dravé expanze, již nazýváme hospodářským imperialismem, a která nepřestává být trvalou líhní válečných konfliktů.“

Joachim von Ribbentrop foto
Joachim von Ribbentrop 2
německý generál 1893 – 1946
„V případě, že se francouzská vláda na základě smluv s Polskem cítí povinna zúčastnit se konfliktu, musím toho litovat, protože necítíme nepřátelství vůči Francii. Budeme proti ní bojovat jen tehdy, když nás napadne, a pak to bude válka útočná z její strany. (Odpověď francouzskému velvyslanci Robertu Coulondreovi na francouzské ultimátum o ukončení bojových operací v Polsku ze dne 3. září 1939)“


Cyril Northcote Parkinson foto
Cyril Northcote Parkinson 38
britský námořní historik 1909 – 1993
„Konflikty se šíří přímo úměrně s rostoucím voláním po míru.“

Alena Gajdůšková foto
Alena Gajdůšková 1
česká místní politička 1954
„Udělení Nobelovy ceny míru EU je více než zaslouženým oceněním největšího a také nejúspěšnějšího mírového projektu v dějinách lidstva. To, že občané na území EU již více než šedesát let žijí bez válečného konfliktu, není samozřejmostí.“

Paulo Coelho foto
Paulo Coelho 138
brazilský textař a spisovatel 1947
„Dříve či později se však svých konfliktů přestaneme bát – také proto, že duchovní cesta je cestou lásky jako každodenní zkušenost. (U řeky Piedra jsem usedla a plakala)“

Ladislav Hejdánek foto
Ladislav Hejdánek 28
český filozof a profesor 1927
„Filosof si nemůže dovolit jinak myslet a jinak žít. Ale protože vyrostl a žije v určité společnosti, musí také tuto svou společnost, svou zemi a svou dobu vidět nanejvýš kriticky. A tu je třeba říci, že lepší filosofové u nás vždycky měli povědomí své povinnosti mluvit do veřejných věcí. S tím je však spojen pochopitelně další problém, neboť mluví-li filosof do veřejných věcí, pak nikdy nemá smysl, jestliže říká to, co ostatní chtějí slyšet – ať už jsou s daným stavem spokojeni, nebo nejsou. V takovém případě by totiž filosof byl zbytečný, neboť všichni si docela dobře vystačí bez něho, stačí si sami. Ale když říká něco jiného, než ti druzí chtějí slyšet, anebo když dokonce říká něco, co vůbec nechtějí slyšet, tak jsou z toho konflikty. Lidem, kteří chtějí sami rozhodovat o tom, co chtějí slyšet, stačí rétoři, sofisté a ideologové. Ti sami nabízejí své služby, nejčastěji za úplatu. Na „trhu myšlenek“ se proto vždycky uplatní spíše myšlenky líbivé, než kritické (a proto nelíbivé, neboť líbivá kritika je vždycky podezřelá tím, že svou jednostranností vyhovuje těm, kdo se jí z nějakých důvodů vyhnuli nebo kterým se vyhnula).“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 34 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .