Citáty na téma koruna

Jaroslav Kubera foto
Jaroslav Kubera 78
český senátor českého Parlamentu 1947
„A pokud někdo prohlásí, že kouření je droga, pak je stát největším dealerem drog v této zemi v hodnotě nějakých 90 miliard korun. Tak ať to úplně zakáže. Jenže stát to nemůže zakázat, protože by zkrachoval.“

Karel IV. foto
Karel IV. 3
český král a císař římský 1316 – 1378
„Kdožpak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou.“


„Můj milý Pán Bůh ráčil mi dávati všecko dobré v celém živobytí mém; nyní pak dává mi píti kalich utrpení. Jist jsem tím, že to činí k mému dobrému, abych skrze žalostivou a ohavnou smrt tou úzkou cestou přišel do království nebeského. Jáť jsem sic nezasloužil toho, aby mne s těmi vzácnými lidmi korunou mučedlnickou poctiti ráčil, ale když se tak jeho Božské milosti líbí; budiž mu ze všeho věčná čest i chvála. “

Ólafur Jóhann Sigurðsson 5
islandský spisovatel 1918 – 1988
„Na pasece zavoní večerní vůně, motýli uprchnou a něžný svit obestře listí a květiny. Pak zmizí i červánky nad horami, příroda utichne a nastane noc, která dýchne svěží chlad na trávu a uzavře koruny květů. Nastane bílá a tichá červencová noc, noc snů a lásky, noc průzračná jako studánka ve skalách.“

Karel Čapek foto
Karel Čapek 220
český spisovatel 1890 – 1938
„Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.“

Otto František Babler foto
Otto František Babler 357
český knihovník a překladatel 1901 – 1984
„Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu v budoucnosti.“

Napoleon Bonaparte foto
Napoleon Bonaparte 153
francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 – 1821
„Bůh mi dal korunu, běda tomu, kdo se jí dotkne.“

Petr Mach (1975) foto
Petr Mach (1975) 17
český ekonom 1975
„Nechceme-li dopadnout jako Řecko, musíme ukončit zadlužování státu. Ne kvůli tomu, abychom směli zavést euro. Kvůli sobě. Kvůli tomu, že žití na dluh končí krachem. Nespoléhejme se na evropské dotace. Nejlepší bude, když budeme utrácet jen své vlastní peníze. Nezavádějme euro. Smíme chtít obojí: vyrovnaný rozpočet a současně zachování koruny.“


 Euripidés foto
Euripidés 37
starověký aténský dramatik -480 – -406 př. n. l.
„Korunou každé ženy je láska“

Bolek Polívka foto
Bolek Polívka 19
český herec, mim, dramatik a scenárista 1949
„Ideální rozměry manžela: 90-60-40
To znamená 90 let, 60 miliónů korun na kontě a 40 stupňů horečky).“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 310
německý spisovatel 1749 – 1832
„Korunou života, nevyčerpatelnou radostí - jsi ty, lásko!“

Valtr Komárek foto
Valtr Komárek 4
český ekonom a politik 1930 – 2013
„Reálný kurs koruny k DM je tak 2 až 3 koruny.“


Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Čas, toť peníz jako naše koruna - nelze jej vyměnit.“

„Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.“

Ellen Key foto
Ellen Key 2
švédská spisovatelka 1849 – 1926
„Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí.“

 Jan Přeučil foto
Jan Přeučil 2
český herec 1937
„Vy svině vraťte mi 25 korun! Říkali jste, že to bude zábava, že tam bude Hermanová a von tam celou dobu vykládá chlap nějaký blbosti, kterejm já vůbec nerozumím! Vy svině vraťte mi 25 korun...!“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 47 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .