Citáty o křesťanství

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Dvě velké evropské drogy: alkohol a křesťanství.“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Křesťanství je jediné náboženství na světě, které vystihlo, že všemohoucnost bohu nestačí, že musel být, aby byl bohem cele, nejen králem, ale i buřičem.“


Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Blbci se nerodí. Jsou zaléváni a pěstováni jako rostliny institucemi, jako je křesťanství.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Ze všech náboženství, křesťanství by mělo nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.“

 Ježíš Kristus foto
Ježíš Kristus 36
ústřední postava křesťanství -2 – 30 n. l.
„Musíte si vybrat. Buď 'ten muž' byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - C. S. Lewis v knize K jádru křesťanství“

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 126
anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 – 1936
„Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným - křesťanství bylo shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.“

Angelo Scola foto
Angelo Scola 1
kardinál katolické církve a arcibiskup v Miláně 1941
„Tušíme, že artikulace církve na určitém území nemá mít ráz efektivnosti na způsob nějaké podnikatelské činnosti. Je třeba objevit její rodinný ráz. Křesťanství se v podstatě šiří jakožto příbuzenství těla a krve a svátostné společenství s Kristem. Církev se podobá ze všeho nejvíce právě rodině.“

Friedrich Nietzsche foto
Friedrich Nietzsche 181
německý filozof, spisovatel 1844 – 1900
„Křesťanství je v každém okamžiku možné. Nepotřebuje ani metafyziky, ani asketismu, ani jakékoliv "přírodní vědy" křesťanské. Křesťanství je život. Učí, jak máme konat.“


Christopher Hitchens foto
Christopher Hitchens 6
britský americký autor a novinář 1949 – 2011
„Jsem opravdu rád, že ve skutečnosti neexistuje žádný neustálý, neotřesitelný, nevyvratitelný božský dohled – božská Severní Korea, v níž žádné soukromí ani žádná svoboda nepřichází v úvahu od okamžiku početí a nikoli do okamžiku smrti, ale i poté. Byl jsem v Severní Koreji a vím tedy, jak by zbožný stát vypadal. Vím, jak by to vypadalo modlit se k Bohu od rána do večera. Viděl jsem to na vlastní oči. A je to ta nejodpornější, nejdepresivněší a nezbytečnější bezduchá věc, kterou si můžete představit. Ale v Severní Koreji můžet aspoň zemřít nebo odejít. Křesťanství Vám tohle nedovolí…“

Širín Ebadíová foto
Širín Ebadíová 1
íránská právnička, aktivistka za lidská práva, a držitelk... 1947
„Islám, stejně jako ostatní posvátná náboženství, má mnoho výkladů. V křesťanství máte jednu církev, která akceptuje potraty, a máte další, která ne. Totéž je v islámu. Když se podíváte na Taliban, jejich islám může být militantní, ale pak se podíváte na Malajsii, na Indonésii, tam militantní nejsou. Na světě je přes jednu a půl miliardy muslimů, nemůžete je házet do jednoho pytle. “

Albert Camus foto
Albert Camus 79
francouzský spisovatel a novinář 1913 – 1960
„To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.“

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.“


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 495
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Odříkání je zářivým bolákem na malomocném těle křesťanství.“

Gabriel Laub foto
Gabriel Laub 790
český esejista a novinář 1928 – 1998
„Kdyby v starozákonních dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknout ani křesťanství, ani islám.“

Pio z Pietrelciny foto
Pio z Pietrelciny 4
italský světec, kněz a mystik 1887 – 1968
„Žijeme v epoše zhroucení. Křesťanství zastaralo a Bůh to dopouští, aby potrestal národy.“

Alister McGrath foto
Alister McGrath 1
irský kněz a akademik 1953
„Je snadné zastávat, že ateismus je lepší než křesťanství; stačí ignorovat dobrou stránku křesťanství a špatnou stránku ateismu.“

Zobrazeno 1-16 citátů z celkem 69 citátů
Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .