Citáty na téma lampa

 Galén foto
Galén 3
římský lékař, chirurg a filozof 129 – 200
„Žádná lampa nesvítí jasněji proto, že má v nádržce víc oleje.“

Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Ilja Grigorjevič Erenburg 12
rusko-sovětský spisovatel a básník 1891 – 1967
„Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout.“


George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880
„Žena, která nemůže být hvězdou na nebi, chce být aspoň petrolejovou lampou doma.“

Ivo Andrič foto
Ivo Andrič 18
romanopisec, povídkář 1892 – 1975
„V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.“

„Pane, učiň mě lampou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním.“

Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin 10
německý básník 1770 – 1843
„Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.“

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901
„Láska moje roste tím, že se stále dává, roste - ale tráví mě, jak plamen tráví olej v lampě.“

Joseph Joubert foto
Joseph Joubert 17
francouzsky moralista a esejista 1754 – 1824
„Večer života přináší sebou i svoji lampu.“


Arthur Conan Doyle foto
Arthur Conan Doyle 20
skotský lékař a spisovatel 1859 – 1930
„Když jsem otevřel dveře, bylo mým prvním dojmem, že u nás hoří, neboť místnost byla tak plná kouře, že stolní lampa jen matně prosvítala. Když jsem vstoupil, mé obavy se arci rozptýlily, neboť kouř, jenž mě začal rdousit a způsobil mi záchvat kašle, byl čpavý dým silného hrubého tabáku. Za namodralým mrakem jsem nejasně rozpoznával mlhavé obrysy Sherlocka Holmese.“

Julie Garwood 38
americká spisovatelka 1946
„Chodíváte tudy i v noci? – Ano. Proč? – Napočítal jsem tu jen 6 lamp, a přitom je to velké parkoviště, kde se může člověk ledaskde schovat. To není dobré. – Když vycházím během noci, doprovází mě k autu ochranka. – (...)Co se děje, když vás volají, abyste přijela? – Snažím se zaparkovat co nejblíže vchodu do nemocnice a dávám si pozor. (Ideální muž)“

Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936
„Všechno odešlo – všechno už je pryč, tak položte mne na oltář. / Je po slavnosti a lampy ztlumily svou zář. (Dopis přes sebevraždou)“

„Sexuální napětí v její přítomnosti bylo tak vysoké, že poletující komáři pukali překrvením a špinili petrolejové lampy.
--Milencem až za hrob“


Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941
„Smrt není zánikem světla; je zhašením lampy, protože svítá.“

Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653
„Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.“

Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961
„Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. Možná, že ani nezapomněli, ale ruka už neměla síly, aby to zbytečné světlo zhasla. (Zapomenuté světlo)“

Obrázky s citáty na téma lampa

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .