Citáty na téma lampa

Když jsem otevřel dveře, bylo mým prvním dojmem, že u nás hoří, neboť místnost byla tak plná kouře, že stolní lampa jen matně prosvítala. Když jsem vstoupil, mé obavy se arci rozptýlily, neboť kouř, jenž mě začal rdousit a způsobil mi záchvat kašle, byl čpavý dým silného hrubého tabáku. Za namodralým mrakem jsem nejasně rozpoznával mlhavé obrysy Sherlocka Holmese.

Arthur Conan Doyle foto
Arthur Conan Doyle 20
skotský lékař a spisovatel 1859 – 1930

Žádná lampa nesvítí jasněji proto, že má v nádržce víc oleje.

 Galén foto
Galén 3
římský lékař, chirurg a filozof 129 – 200

Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout.

Ilja Grigorjevič Erenburg foto
Ilja Grigorjevič Erenburg 12
rusko-sovětský spisovatel a básník 1891 – 1967

Žena, která nemůže být hvězdou na nebi, chce být aspoň petrolejovou lampou doma.

George Eliot foto
George Eliot 12
anglická spisovatelka, novinářka a překladatelka 1819 – 1880

V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.

Ivo Andrič foto
Ivo Andrič 18
romanopisec, povídkář 1892 – 1975

Pane, učiň mě lampou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním.


Člověk je jako slunce vševidoucí a všeozařující, když miluje; pozbude-li lásky, stává se tmavým obydlím, kde jen čoudící lampa vrhá stíny na stěny.

Johann Christian Friedrich Hölderlin foto
Johann Christian Friedrich Hölderlin 10
německý básník 1770 – 1843

Láska moje roste tím, že se stále dává, roste - ale tráví mě, jak plamen tráví olej v lampě.

Julius Zeyer foto
Julius Zeyer 37
český spisovatel 1841 – 1901

Večer života přináší sebou i svoji lampu.

Joseph Joubert foto
Joseph Joubert 17
francouzsky moralista a esejista 1754 – 1824

Chodíváte tudy i v noci? – Ano. Proč? – Napočítal jsem tu jen 6 lamp, a přitom je to velké parkoviště, kde se může člověk ledaskde schovat. To není dobré. – Když vycházím během noci, doprovází mě k autu ochranka. – (...)Co se děje, když vás volají, abyste přijela? – Snažím se zaparkovat co nejblíže vchodu do nemocnice a dávám si pozor. (Ideální muž)

Julie Garwood 38
americká spisovatelka 1946

Všechno odešlo – všechno už je pryč, tak položte mne na oltář. / Je po slavnosti a lampy ztlumily svou zář. (Dopis přes sebevraždou)

Robert Ervin Howard foto
Robert Ervin Howard 5
americký autor 1906 – 1936

Sexuální napětí v její přítomnosti bylo tak vysoké, že poletující komáři pukali překrvením a špinili petrolejové lampy.
--Milencem až za hrob


Smrt není zánikem světla; je zhašením lampy, protože svítá.

Rabíndranáth Thákur foto
Rabíndranáth Thákur 39
bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, m... 1861 – 1941

Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.

Hugh Binning 3
filosof a teolog, oponent Olivera Cromwella ve Skotsku 1627 – 1653

Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. Možná, že ani nezapomněli, ale ruka už neměla síly, aby to zbytečné světlo zhasla. (Zapomenuté světlo)

Jakub Deml foto
Jakub Deml 10
český kněz a spisovatel 1878 – 1961

Obrázky s citáty na téma lampa

Články

Nejkrásnější citáty z Medvídka Pú

Medvídek Pú je nedílnou součástí dětských knihovniček už 90 let. Všimli jste si někdy, kolik moudrosti se v jeho příbězích ukrývá?

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .